Echipa

Consiliu coordonator
Iosif Moldovanu, expert în domeniul drepturilor copilului
Efrosinia Haheu-Munteanu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Angelina Zaporojan-Pârgari, expert în domeniul violenţei domestice
 
Preşedinte
Daniela Sîmboteanu, psiholog, expert în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 
Coordonatori
Rodica Coreţchi-Mocanu, Coordonator programe asistenţă psihosocială, Centrul "AMICUL"
Veronica Goinic, coordonator de programe
Elena Nofit, coordonatoare comunicare şi relaţii publice
Diana Ţeberneac, jurist
Mariana Butnaru, content manager
 
Specialişti:
Adriana Popovici, psiholog
Viorica Adăscăliţă, psiholog
Oxana Şevcenco, psiholog
Parascovia Topada, psiholog
Dina Zaharia, asistent social
Angela Stefanco, asistent social supervizor
 
Asistent administrativ:
Nadejda Grădinar
 
 
Contabil:
Alina Guranda
 
Şofer:
Ion Danalachi
 
Consultanţi/Experţi:
Laurenţia Filipschi
Cezar Gavriliuc
Ecaterina Stasii
Valentina Priţcan
Viorica Toartă
Diana Cheianu
Daniela Platon
Irina Lupușor
Ion Negură
Victor Zaharia
Augustina Bolocan-Holban