Broșuri pentru profesioniști

Broșuri pentru profesioniști

Pentru a solicita una sau mai multe publicații accesați butonul SOLICITĂ.

 

 

 

 

Infografice: Intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului

Aceste infografice sunt destinate lucrătorilor medicali și au rolul de a facilita intervenția specialiștilor din sectorul sănătate în identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței. Materialele au fost realizate în cadrul Proiectului “Protecția copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și traficului printr-un sistem consolidat și funcțional” implementat de CNPAC, cu suportul Fundației OAK și a Societății de Pediatrie din Republica Moldova...Document PDF. Pentru a facilita lucrul specialiștilor din domeniul medical, a fost elaborat Diagnosticul diferențiat în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copiluluiAcest document este aprobat de Consiliul Ştiinţific al Institutului Mamei și copilului, precum și de către Laboratorul științific de pediatrie.

Ghidul Evaluarea și elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Acest Ghid reprezintă un reper metodologic pentru psihologii-clinicieni, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei psihologice a copilului abuzat și sunt implicați în procesul de scriere a rapoartelor psihologice la   solicitarea autorităţilor abilitate cu protecţia copilului şi a instituţiilor de drept. Ghidul este elaborat în baza Metodologiei de evaluare psihologică şi elaborare a raportului de evaluare psihologică a copiilor victime (model CNPAC). Această lucrare va servi ca reper pentru toți psihologii specializați în lucru cu copiii-victime ale violenței, neglijării, exploatării sau traficului și poate fi solicitată apelând CNPAC la numărul 022 75 88 06

 

Intervievarea structurată a copiilor victime/martori ai infracţiunilor din R.Moldova

Acest buletin este adresat profesioniştilor din domeniul justiţiei şi conţine informaţii despre audierea în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor, Institutul intervievatorului, dar şi materiale informative în vederea asigurării unei justiţii prietenoase copilului...Document PDF

 

Politica de protecţie - pentru siguranţa copiilor în instituţiile de învăţămînt

Acest Pliant este adresat angajaţilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt şi conţine informaţii despre ce este o Politică de protecţie, conţinutul şi necesitatea acesteia dar şi actele normative ce regelmentează Politica de protecţie. / Document PDF

 

Bătaia părintească înseamnă violenţă, 2016

Acest ghid este adresat tuturor specialiştilor care interacţionează, în virtutea funcţiei pe care o au, cu copiii: primarilor, specialiştilor în protecţia drepturilor copilului, medicilor, cadrelor didactice, asistenţilor sociali comunitari, poliţiştilor, angajaţilor serviciilor sociale, procurorilor, judecătorilor, funcţionarilor din administraţia locală şi centrală, etc./ Document PDF

Corelaţia dintre abuzul sexual în copilărie şi comportamentul sexual riscant ulterior, 2016

Studiul “CORELAȚIA DINTRE ABUZUL SEXUAL ÎN COPILĂRIE ȘI COMPORTAMENTUL SEXUAL RISCANT ULTERIOR” a fost elaborat în colaborare cu Centrul de Investigaţii şi Consultanţă SOCIOPOLIS şi a avut drept scop cercetarea consecințelor abuzului sexual din copilărie asupra vieţii de adult prin cunoașterea factorilor protectivi şi ai celor de risc /Document PDF ro/Document PDF en

Audierea în spaţii special amenjate a copiilor - victime sau martori ai infracţiunilor, 2015

Ghidul este adresat specialiştilor antrenaţi în calitate de intervievatori în audierea copiilor-victime/martori ai infracţiunilor în condiţiile art.1101 şi întruneşte practicile internaţionale şi cele naţionale în domeniul asistenţei copiilor-victime ale abuzurilor/ Document PDF

 

Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale, 2015

 "Audierea copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii speciale" este un pliant adresat reprezentanţilor orgenlor de drept, dar şi altor specialişti interesaţi de domeniu dat. Publicația abordează mai multe aspecte ale procedurii de audiere a copiilor în condiţii prietenoase / Document PDF                                                                                                                                                

 

Bătaia părintească înseamnă violenţă, 2014

"Bătaia părintească înseamnă violenţă" este un ghid adresat profesioniștilor: profesori, medici, asistenţi sociali, politişti, judecători. Publicația abordează necesitatea de intervenţie a profesioniştilor în cazuri de violenţă şi prezintă paşii de intervenţie eficientă pentru fiecare profesionist în parte.

Document PDF//versiunea rusă

Munca în adolescenţă, 2013

 "Munca în adolescenţă" este o publicaţie adresată profesioniştilor: pedagogilor, psihologilor, inspectorilor muncii, reprezentanţilor administraţiei publice, dar şi altor specialişti în domeniu. Publicația abordează modalitățile de prevenire a muncii copilului.

 Document PDF

 

 Cum să ajutăm copiii abuzaţi sexual, 2012

 "Cum să ajutăm copiii abuzaţi sexual" este o publicație destinată profesioniştilor care identifică cazuri de abuz sexual asupra copiilor şi sunt obligaţi să ofere ajutor în asemenea situaţii.  

 Document PDF

 

Copilul victimă a abuzului sexual: intervenţii multidisciplinare, 2012

 "Copilul victimă a abuzului sexual: intervenţii multidisciplinare" este a doua ediţie a broşurii pentru profesionişti în care sunt prezentate cazuri de succes ale copiilor abuzaţi.

 Document PDF

 

Audierea legală a copiilor victime/martori ai abuzului şi neglijării, 2009

 "Audierea legală a copiilor victime/martori ai abuzului şi neglijării" este un ghid destinat profesionaliștilor chemați să intervină în cazurile de maltratare a copiilor, în special la etapa de realizare a interviurilor investigative și a audierilor în timpul proceselor judiciare.

 Document PDF

 

Copilul maltratat: intervenţii multidisciplinare, 2007

"Copilul maltratat: intervenţii multidisciplinare" este o publicație adresată profesioniștilor în care sunt prezentate unsprezece cazuri de succes din activitatea Centrului "AMICUL". 

 Document PDF

 

 Ghid de monitorizare a muncii copilului, 2006

 Ghidul este primul instrument practic pentru monitorizarea sistematica a muncii copilului în Republica Moldova în  baza experientei locale și bunelor practici ale Biroului Internațional al Muncii.

 Document PDF

 

Bătaia părintească înseamnă violență, 2006

 "Bătaia părintească înseamnă violenţă" este un ghid adresat profesioniștilor: profesori, medici, asistenţi sociali, politişti, judecători. Publicația abordează necesitatea de intervenţie a profesioniştilor în cazuri de violenţă şi prezintă paşii de intervenţie eficientă pentru fiecare profesionist în parte.

 Document PDF