Comunicate de presă

2017

Medicii intervin în cazurile de abuz faţă de copii

Copiii victime vor avea acces la o justiție prietenoasă, potrivit unui Memorandum semnat de către Ministerul Justiţiei, UNICEF şi CNPAC

CNPAC a lansat seria de cluburi “12Plus”

2016

Să protejăm copiii împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului printr-un sistem consolidat şi funcţional

În Republica Moldova, 7 persoane vor intervieva copiii victime/martori ai infracţiunilor în conformitate cu criteriile internaţionale

În Republica Moldova, 7 persoane vor intervieva copiii victime/martori ai infracţiunilor în conformitate cu criteriile internaţionale

Republica Moldova are nevoie de specialişti care să posede abilităţi şi cunoştinţe în aplicarea procedurilor prietenoase, în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracţiunilor

Condamnăm faptul că 5 copii vor plăti cu ani fără mamă, pentru ineficienţa sistemului

2015

În camerele de audiere a copiilor victime din Orhei şi Bălţi vor fi antrenaţi intervievatori instruiţi în cadrul unui curs complex

Lansarea campaniei de combatere a abuzului sexual AICI NU SE PUNE MÂNA

Un prim curs de instruire a intervievatorilor în cauzele copiilor victime/martori ai infracțiunilor desfășurat la Chișinău

Autoritățile tutelare și Organele de drept din mun. Chişinău își unifică eforturile în procesul de asistență a copiilor abuzați

Vizită de studiu în Olanda privind audierea copiilor în condiţii prietenoase

2014

Copiii victime ai abuzului vor fi trataţi mai prietenos în sistemul de justiţie

SEMNAL DE ALARMĂ cu ocazia Zilei Mondiale de prevenire a abuzului asupra copilului

Psihologii de pe ambele maluri ale Nistrului fac schimb de bune practici în domeniul asistenţei psihologice a copiilor de vârstă  preşcolară, victime ale violenţei, 9 septembrie

Psihologii de pe ambele maluri ale Nistrului fac schimb de experiență privind asistenţa oferită copiilor victime/martori ai infracţiunilor în cadrul procedurilor legale, 24 iunie

Psihologii de pe amble maluri ale Nistrului  fac schimb de experienţă privind asistenţa copiilor victime ale abuzurilor sexuale, 15 aprilie

Protecția copilului de violenţă, neglijare, exploatare, trafic în raioanele Leova și Orhei: bune practici și rezultate, 3 aprilie

Psihologii de pe amble maluri ale Nistrului vor face schimb de experienţă privind asistenţa copiilor victime ale violenţei, 6 martie

2013

Republica Moldova găzduiește Conferința internațională „Copiii victime ale violenței: abordare sistemică în prevenire și asistență”, 12 noiembrie

Lansarea campaniei de comunicare „Cuvintele grele rănesc”, 5 octombrie

Lansarea campaniei „Violenţa nu poate fi tradiţie. Renunţă la bătaie!”, 30 mai

Studiu „Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: Cazul Republicii Moldova”, 24 aprilie

Şedinţe de lucru privind eficientizarea mecanismelor de identificare şi raportare a cazurilor de abuz, 6 martie

2012

Lansarea Campaniei privind educaţia timpurie a copiilor "Protejează-mă! Eu sunt mic", 4 noiembrie

Masă rotundă "Problema copilului victimă/martor al violenţei în cadrul sistemului de justiţie", 29 mai

Spectacolul “Casa M”: Raioanele Leova şi Orhei şi-au reunit eforturile pentru a depăşi stereotipurile privind abuzul faţă de copii şi femei, 27 februarie

2011

Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne au semnat ”Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor”, 09 decembrie

Lansarea Campaniei de prevenire şi combatere a abuzului sexual asupra copilului "Atingere indecentă", 22 noiembrie

CNPAC lansează Centrul de Resurse online în domeniul prevenirii abuzului faţă de copii în Moldova, 15 iunie

2010

Lansarea Campaniei "Onorată instanţă, am dreptul să nu fiu speriat!", 19 noiembrie

A fost semnat Acordul de colaborare între Procuratura Generală şi CNPAC în domeniul protecţiei în sistemul de justiţie a copiilor victime sau martori ai violenţei, 27 octombrie

Ministerul Justiţiei şi CNPAC au semnat un Acord de colaborare în domeniul protecţiei juridice a copiilor victime sau martori ai violenţei, 13 octombrie

Supervizare internaţională pentru reprezentanţi ai instituţiilor de drept din Moldova, 24 septembrie