USAID şi FHI 360 va susţine CNPAC în prevenirea abuzului sexual şi a exploatării faţă de copiii din R.Moldova

Prevenirea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violenţă şi tortură faţă de copii este o prioritate pentru R. Moldova. În acest context, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii lansează proiectul „Prevenirea abuzului sexual şi exploatării faţă de copiii din R.Moldova”, realizat cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul programului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”.

Pe parcursul a 10 luni, vor fi desfăşurate mai multe activităţi care vor avea drept scop protecţia copiilor şi a adolescenţilor de abuz şi exploatare sexuală. În acelaş timp, proiectul urmăreşte reducerea toleranţei în rândul societăţii faţă de acest fenomen, încurajând oamenii să raporteze acţiunile de violenţă faţă de copii şi adolescenţi.

Unul dintre obiectivele proiectului este de a împuternici, în special, copiii şi adolescenţii să recunoască, să prevină şi să raporteze cazurile de abuz sexual şi exploatare, prin intermediul unei platforme web specializate.

În ultimii ani, numărul de infracțiuni raportate comise împotriva copiilor a crescut considerabil.  În timp ce, în 2010, Ministerul Afacerilor Interne a înregistrat un număr de 653 de crime comise împotriva copiilor, în 2016 numărul acestora a ajuns la 980 cazuri înregistrate de abuz fizic și sexual, exploatare și trafic.

Menţionăm că proiectul dat va contribui la realizarea proiectului cu acelaşi generic,  lansat de CNPAC în anul 2015, în parteneriat cu Empowering Children Foundation, cu suportul OAK Foundation.