Un nou Plan Strategic de activitate a CNPAC pentru următorii 5 ani

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și-a lansat Planul strategic pentru anii 2019-2023 care reflectă domeniile de activitate pentru următorii 5 ani, obiectivele și rezultatele strategice.

Planul strategic a fost elaborat în conformitate cu principalele documente internaționale și naționale în domeniul protecției copilului, fiind precedat de un exercițiu de evaluare a  rezultatelor obținute în precedentul ciclu strategic, precum și a capacităților organizației.

În următorii ani, CNPAC și-a propus să-și concentreze eforturile pe 3 domenii de activitate:

Copilul în familie – Vom contribui la promovarea unui mediu familial rezilient față de orice formă de violență prin dezvoltarea abilităților parentale ale adulților care au în îngrijire copii, precum și prin creșterea rezilienței copiilor în fața adversităților și creșterea accesului acestora la servicii de asistență psiho-socială de calitate.

Copilul în îngrijire alternativă – Vom sprijini serviciile de îngrijire alternativă prin consolidarea capacităților acestora de a crea un mediu protector și favorabil pentru reabilitarea copiilor victime, de a răspunde nevoilor copiilor supuși adversităților și creșterea rezilienței copiilor din serviciile de îngrijire alternativă față de riscul abuzului.

Copilul în justiție – Vom acționa pentru asigurarea unei justiții prietenoase pentru copiii victime și martori ai violenței prin promovarea intervenției intergrate în cazul copiilor victime/martori ai infracțiunior și crearea serviciului specializat de tip Barnahus.

Planul strategic a fost prezentat în cadrul unui eveniment desfășurat de CNPAC pe data de 17 decembrie 2018, la care au participat principalii parteneri ai organizației din cadrul autorităților publice centrale și  locale, reprezentanți ai instituțiilor internaționale și mediului academic, colegi din sectorul nonguvernamental.

Noua Strategie a CNPAC pune accentul pe diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii, prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Printre principalele rezultate la care aspiră CNPAC în următorii cinci ani sunt: creșterea accesului adulților care au în îngrijire copii la programe de educație parentală;  număr crescut de copii, inclusiv cei din cadrul serviciilor de îngrijire alternativă, rezilienți față de abuz; servicii de asistență psiho-socială și intervenție integrată dezvoltate în mai multe regiuni ale țării;  profesioniști abilitați să interacționeze cu copiii victime ale diverselor forme de violență, cu accent pe abuzul și exploatarea sexuală, etc.

Prin această strategie CNPAC își reiterează angajamentul de a promova drepturile copiilor și de a pleda pentru o societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență.

Planul Strategic CNPAC 2019-2023 poate fi descărcat aici...

Mai multe poze de la eveniment pot fi descărcate aici...