Raportul de evaluare psihologică a copiilor-victime – subiect de discuție pe agenda profesioniștilor

Cât de relevant și necesar este raportul de evaluare psihologică a copilului-victimă a violenței în cadrul procesului penal? La această întrebare, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) împreună cu reprezentanţii ministerelor responsabile de protecția copilului, autorităţile tutelare, reprezentanţii organelor de drept, reprezentanţii serviciilor psihologice, și ONG-le active în domeniu, au încercat să ofere un răspuns, vineri, 22 septembrie 2017, în cadrul unui atelier de discuții.

În cadrul atelierului, participanții au discutat despre utilitatea rapoartelor de evaluare psihologică în cazurile de violență față de copii, dar și reglementarea activității de evaluare psihologică a copiilor-victime. La fel, participanții au menționat necesitatea calității rapoartelor care ajung în instanțele de judecată și standardele după care se orientează profesioniștii din domeniul legal.

În acest context, Metodologia de Evaluarea psihologică şi elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică ale CNPAC, precum şi un Ghid de aplicare a metodologiei au fost oferite ca şi bună-practică în domeniul protecţiei copilului. CNPACîn parteneriat cu DMPDC gestionează un serviciu specializat pentru copiii-victime şi a început să elaboreze rapoarte de evaluare psihologică acum 10 ani. Doar în ultimii 5 ani, CNPAC a înregistrat 743 solicitări din partea autorităţilor tutelare şi instituţiilor de drept din peste 25 raioane.

În rezultatul discuțiilor, participanții au repetat mesajele și subiectele-cheie: necesitatea reglementării profesiei de psiholog, precum şi a activității de evaluare psihologică și elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică; necesitatea aprobării unei metodologii unice; pregătirea inițială și continuă a psihologilor în domeniul evaluării psihologice a copiilor victime; necesiatatea validării metodelor de evaluare psihologică a copiilor-victime.

Hotărârea de Guvern Nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului prevede: În cazul în care se suspectă sau s-a confirmat că copilul este supus violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, autoritatea tutelară locală, poate solicita efectuarea raportului de evaluare psihologică, în vederea constatării existenţei semnelor/consecinţelor  violenţei, neglijării, traficului şi exploatării de către psihologi cu specializare şi experienţă în domeniu. Raportul este utilizat de către echipa multidisciplinară în calitate de suport pentru identificarea soluţiilor optime pentru copil. De asemenea, raportul poate fi prezentat la etapa de urmărire penală sau cercetare judecătorească.

Raportul de evaluare psihologică se realizează în baza Metodologiei de evaluare psihologică şi elaborare a Raportului de evaluare psihologică a copiilor victime, aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii”

În suportul activității desfășurate, CNPAC a distribuit participanților Ghidul „Evaluarea şi elaborarea Raportului de evaluare psihologică în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare sau trafic al copilului”.

Persoanele care doresc să beneficieze de acest Ghid, sunt rugate să acceseze următorul link.