Psihologii discută despre eficientizarea procesului de evaluare psihologică a copiilor victime ale violenţei

În continuarea activităţii de supervizare a psihologilor antrenaţi în lucrul cu copiii victime ale abuzului, la 11 noiembrie 2011, aceştia au mai beneficiat de o sesiune de supervizare, de astă dată moderată de Victoria Adăscăliţă, doctor în psihologie, psiholog la Centrul de asistenţă psiho-socială a copilului şi familiei „Amicul”.

Sesiunea a fost axată pe subiectul diagnosticului psihologic al copilului abuzat şi în cadrul acesteia participanţii, în rezultatul discutării tehnicilor de evaluare aplicate de către fiecare dintre ei, au identificat cele mai eficiente instrumente psihologice pentru depistarea semnelor şi consecinţelor violenţei la copii.

De asemenea, au fost discutate problemele cu care se confruntă psihologii în cadrul activităţilor de diagnosticare şi de prezentare a rezultatelor către organele de urmărire penală şi 

instanţele de drept, precum şi în cadrul participării la procedurile legale în care sunt implicaţi copii, victime ale violenţei. În rezultatul discuţiilor, au fost identificate soluţiile pentru depăşirea problemelor menţionate.

Activitatea s-a desfăşurat în incinta Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei„Amicul” şi s-a realizat cu suportul Organizaţiilor Nobody’s Children Foundation şi OAK Foundation.