Protejarea copiilor implicați în proceduri legale, pe agenda autorităților și a societății civile

Anual, circa 3500 de copii victime din țară au nevoie de asistență de specialitate în cadrul procedurilor legale.

Consolidarea eforturilor în domeniul justiției juvenile a fost subiectul discuțiilor dintre ministrul Justiției, Alexandru Tănase, și președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), Daniela Sîmboteanu, care au avut o întâlnire la data de 8 februarie, curent.

Președinta CNPAC a remarcat că copiii victime sau martori ai violenței au nevoi speciale în timpul procedurilor legale. “În cadrul audierilor, copiii trec prin experiențe neplăcute, sunt speriați, fiind deseori supuși riscului revictimizării”, a notat Daniela Sîmboteanu, specificând că drept urmare minorii refuză să dea declarații sau acestea nu sunt suficient de concludente, fiind astfel afectată calitatea actului de justiție.

Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a menționat că obligația statului de a proteja copiii victime sau martori ai violenţei este imperativă, fiind nevoie de o implicare cât mai activă și eficientă a tuturor actorilor din sistem pentru ca acestor copii să le fie create condiții optime atunci când interacționează cu justiția. Îmbunătățirea cadrului normativ în acest domeniu sensibil reprezintă una dintre acțiunile prioritare de pe agenda Ministerului Justiției.

În acest sens, eforturile vor fi consolidate în vederea asigurării unor proceduri legale adecvate pentru copiii victime/martori ai violenţei și audierii acestora în condiții prietenoase, inclusiv prin ameliorarea infrastructurii necesare, îmbunătățirea cadrului legislativ, specializarea persoanelor autorizate să intervieveze copiii victime și dezvoltarea serviciilor specializate regionale. 

De asemenea, va fi instituit un grup de lucru specializat multisectorial în cadrul căruia vor fi analizate proiectele din domeniul justiției juvenile.

În scurt timp, vor fi organizate discuții cu comunitatea partenerilor de dezvoltare, precum și cu actorii din domeniu, în vederea coagulării eforturilor în acest domeniu.

În cadrul discuțiilor, părțile au ajuns la un acord în vederea semnării memorandumului de colaborare în domeniul protecției în sistemul de justiție a copiilor victime/martori ai diverselor forme de violență, între Ministerul Justiției și CNPAC.