Practici sănătoase de disciplinare a copilului, preluate de părinți

Începând cu mai 2015, peste 1200 de părinți și-au schimbat atitudinea față de pălmuirea copiilor ca formă de disciplinare a acestora în cadrul programului de parenting “Fără palme”, oferit de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), cu susținerea OAK Foundation.

În cadrul instruirilor părinții au învățat cum să stabilească cu dragoste și respect limitele pentru copil și cum să-și stăpânească furia în situațiile dificile în care este implicat copilul. Aceștia remarcă că după parcurgerea programului de parenting au devenit mai prietenoși și cumpătați cu copiii, mai înțelepți și, în rezultat relațiile cu copiii au devenit mai bune.

Scopul programului este de a dezvolta cunoștințele și abilitățile părinților de a-și disciplina copiii mici fără violență.

Dezvoltarea acestor cunoștințe și abilități a fost posibilă datorită celor peste 300 cadre didactice din instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău și mun. Bălți, raioanele Căușeni, Criuleni, Cimișlia, Orhei, Strășeni, Hâncești și Leova, care au urmat cursul CNPAC de formare a abilităților de lucru cu părinții copiilor de până la 7 ani, în domeniul educației non-abuzive, în baza ghidului metodologic „Fără palme”. În cadrul instruirilor, educatorii au oferit fiecărui părinte câte o broșură „Fără palme – cum să stabilești cu dragoste și respect limite pentru copil”, elaborate și editate în cadrul programului.

Promovarea educației parentale este prevăzută în Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022, iar obiectivul principal al activităţilor de educaţie parentală este de a-i face pe părinţi/reprezentanţii legali/persoanele în grija cărora se află copilul conştienţi de importanţa rolului pe care îl au în susţinerea creşterii şi dezvoltării acestuia, de a-şi îmbunătăţi sau modifica unele cunoștințe, atitudini, înțelegeri/viziuni şi practici de îngrijire şi educaţie în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne.

Asigurarea accesului părinților din întreaga țară la astfel de programe poate fi realizat în cadrul Planului național de acțiuni privind implementarea Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților şi competențelor parentale pentru anii 2016-2022.