Poziţia CNPAC cu privre la cazurile de violenţă asupra copiilor din grădiniţa nr. 55 din Chişinău

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) își exprimă îngrijorarea în legătură cu cazurile de violență asupra copiilor din instituțiile preșcolare de învățământ, atât cele care sunt sesizate la CNPAC, cât și cele care sunt reflectate în mass-media.

Considerăm că cazul de violență asupra copilului din grădinița nr. 55 din mun. Chișinău, făcut public de RISE Moldova pe 1 iunie 2017, trebuie să atragă atenția autorităților atât asupra cazului concret, asigurând protecție și reabilitare copiilor implicați (victime, martori), cât și să mobilizeze autoritățile responsabile pentru monitorizarea implementării  de către instituțiile de învățământ a instrucțiunilor intersectoriale de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (Hotărârea de Guvern nr. 270 din 04.04.2014), cât şi a procedurii sectoriale, aprobate de Ministerul Educației (ordinul nr. 77 din 22.02.2013 cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului).

Pornind de la obligaţia statului de a asigura respectarea drepturilor copiilor, de a stopa toate situaţiile de violenţă împotriva acestora, de a pedepsi agresorii şi a oferi protecţie victimelor, în baza Legii  Nr. 140 din  14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc  şi a copiilor separaţi de părinţi, a  Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014, Codului Muncii al Republicii Moldova, Codului penal al Republicii Moldova, se cer a fi întreprinse următoarele acțiuni cu referire la cazul din grădinița nr. 55 din mun. Chișinău:

  • Eliberarea din funcție a cadrului didactic în conformitate cu prevederile art. 86 alin.(1) lit. n) Codul muncii – concedierea pentru aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli, precum şi examinarea cazului din perspectiva prevederilor Codului  penal (art. 1661Tortură, tratament inuman sau degradant);
  • Efectuarea unei anchete de serviciu în vederea aprecierii acțiunilor managerului grădiniței și a coordonatorului acțiunilor de prevenire și intervenție în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, ca răspuns la sesizarea privind abuzul din partea educatoarei, parvenită în luna martie 2017, precum și referitor la informarea/ aplicarea de către angajați a procedurilor intersectoriale și sectoriale în domeniu;
  • Informarea/ instruirea angajaților grădiniței cu referire la procedura de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență asupra copiilor;
  • Asigurarea accesului copiilor victime/ martori ai violenței din grupa respectivă la servicii de reabilitare psihologică;
  • Neadmiterea acțiunilor care ar putea periclita starea de bine a copiilor ce frecventează grădinița și a părinților acestora (vizite inopinate  la instituția preșcolară a unor grupuri de lucru; organizarea grupurilor de părinți în susținerea educatoarei care a abuzat copiii; intervievarea, intimidarea copiilor și părinților, etc.).

În aceeași  ordine de idei, reiterăm că este necesar ca Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău și Ministerul Educației să întreprindă acțiuni SISTEMICE și SISTEMATICE de informare, instruire și monitorizare în baza cadrului legal a activității angajaților instituțiilor preșcolare de învățământ în contextul prevenirii și stopării violenței față de copii.