Parteneriate pentru protecţia şi sănătatea tinerilor

38 de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, de pe întreg teritoriul ţării, se vor implica activ în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă faţă de copii. Un acord în acest context a fost semnat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) şi Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” (Neovita), vineri, 24 martie 2017.

În Republica Moldova circa 38% din populaţie o constituie copiii şi tinerii de la 0 la 18/24 ani. Chiar dacă în ultimii ani au fost lansate reforme importante în sectorul public cu scopul de a fortifica serviciile de stat şi de a promova drepturile copiilor și tinerilor, situaţia acestora a rămas să fie una alarmantă. Potenţialul și oportunitățile unui număr semnificativ de copii şi tineri din Moldova încă rămân a fi compromise de condiţii şi deprinderi comportamentale care le subminează bunăstarea fizică, intelectuală, emoţională, socială. Vulnerabilitatea copiilor/tinerilor este condiționată inclusiv și de investiţiile reduse în dezvoltarea abilităților protective și de reziliență, acces limitat la servicii calitative de educaţie și sănătate.

În condițiile în care circa jumătate din adolescenţii din mediul rural, trăiesc fără părinţi, care sunt plecaţi la muncă peste hotare, dezvoltarea abilităților de prevenire a situațiilor de risc pentru acești copii trebuie introdusă ca prioritate pentru specialiștii din cadrul sectorului sănătate în contact cu care sunt acești copii.

Astfel, părţile semnatare şi-au propus să-şi consolideze eforturile în vederea protecției copiilor/tinerilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și traficului, ameliorarea sănătății copiilor/adolescenților prin promovarea unui mod sănătos de viață, asigurarea asistenței medicale integrate a sănătății copiilor/tinerelor conform principiilor de servicii de sănătate prietenoase.

În contextul parteneriatului dintre Neovita şi CNPAC, Daniela Sîmboteanu, Preşedintă CNPAC, a făcut o prezentare psihologilor din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în care le-a vorbit despre importanţa mecanismului intersectorial de colaborare şi rolul psihologilor în identificarea adolescenţilor în situaţii de risc.

În cadrul acestui parteneriat, CNPAC şi NEOVITA planifică o serie de activităţi care să îmbunătăţească sistemul de protecţie a tinerilor.