Mai multe echipe multidisciplinare din țară au fost asistate în intervenția cazurilor de violență împotriva copiilor

În perioada octombrie 2016 - aprilie 2018, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a susținut autoritățile publice locale din Chișinău, Bălți, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Orhei, Leova, Hâncești și Strășeni privind implementarea Mecanismului Intersectorial de Cooperare în identificarea, referirea, evaluarea, asistența și monitorizarea copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (MIC).

Consultanța a fost oferită în cadrul proiectului „Protecția copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și traficului printr-un sistem consolidat și funcțional”, implementat cu sprijinul fundației OAK. Scopul acestei consultanțe a vizat atât consolidarea colaborării intersectoriale la nivel comunitar/raional, cât și îmbunătățirea capacităților primarilor, asistenților sociali comunitari, lucrătorilor medicali, polițiștilor, cadrelor didactice, psihologilor în identificarea și intervenția coordonată și promptă în cazurile de violență față de copii.

Pe parcursul acestei consultanțe, 38 de echipe multidisciplinare și cca 1220 specialiști de la nivel local au beneficiat de instruire și supervizare.

În perioada martie-aprilie 2018, în fiecare dintre municipiile/raioanele asistate,  au fost organizate  ședințe de totalizare a activităților proiectului cu participarea conducerii consiliilor raionale/municipale și a reprezentanților echipelor multidisciplinare. În cadrul discuțiilor, au fost abordate practicile pozitive în implementarea MIC. Printre practicile pozitive au fost menționate abilitarea asistenților sociali supervizori pentru monitorizarea activității asistenților sociali comunitari; aplicarea mecanismului intersectorial de cooperare ca și instrument eficient pentru reducerea ratei mortalității infantile; evidența cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic și colectarea datelor la nivel de municipiu/raion.

Totodată, în cadrul ședințelor de totalizare au fost discutate și provocările cu care se confruntă specialiștii precum lipsa serviciilor specializate pentru asistența copiilor victime, insuficiența serviciilor pentru plasamentul de urgență al copiilor, nereglementarea intervenției autorităților tutelare în afara orelor de program, deficiențe de colaborare în echipe multidisciplinare, dar și capacitățile insuficiente ale autorităților locale în analiza datelor privind identificarea, evaluarea și intervenția în cazurile de violență asupra copiilor. O provocare aparte rămâne a fi gradul înalt de toleranță a societății față de fenomenul violenței.

Printre rezultatele principale ale proiectului poate fi menționată creșterea capacității celor 38 echipe multidisciplinare în identificarea copiilor în situație de risc și/sau victime ale diverselor forme de violență. Astfel, doar în doi ani numărul cazurilor identificate în cele 9 autorități s-a dublat, ajungând în anul 2017 la 2347 cazuri identificate. Cele mai dificile, peste 90 de cazuri de abuz față de copii, au fost supervizate/asistate de către echipa CNPAC.  

În concluzie, specialiștii de la nivel local, au evidențiat necesitatea angajării specialistului în protecția copilului la nivel de primărie, urmare creșterii numărului de cazuri identificate. Totodată, a fost reiterată importanța dezvoltării serviciilor specializate în reabilitarea copiilor victime ale violenței și necesitatea instituirii unui sistem continuu de instruire și supervizare a echipelor multidisciplinare.