Expert din Polonia a susţinut o sesiune de supervizare pentru psihologii din Moldova ce lucrează cu copiii abuzaţi

Expert din Polonia a susţinut o sesiune de supervizare pentru psihologii din Moldova ce lucrează cu copiii abuzaţi

Pe data de 10 noiembrie 2011 Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii a organizat o sesiune de supervizare profesională cu participarea dnei Alicja Budzyńska, psiholog-expert internaţional de la organizaţia Nobody’s Children Foundation, Polonia la subiectul„Evaluarea psihologică a copiilor victime / martori ai abuzului şi rolul rapoartelor de evaluare în cadrul procedurilor legale”.

În cadrul sesiunii de supervizare expertul a împărtăşit colegilor din Moldova experienţa de lucru în domeniul evaluării psihologice a copiilor victime ale violenţei şi elaborării rapoartelor de evaluare psihologică la solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor de drept. De asemenea, expertul a abordat şi subiectul audierii legale a copilului victimă, referindu-se la rolul psihologului în cadrul audierii, modalităţile de cooperare eficientă cu reprezentanţii organelor de urmărire penală şi ai instanţelor de drept, precum şi la conţinutul, dar şi structura raportului psihologului privind realizarea audierii legale a copilului la care a participat.

Sesiunea a fost una constructivă. Participanţii au primit răspunsuri şi soluţii pentru întrebările / problemele cu care se confruntă în domeniul diagnosticării psihologice şi audierii copiilor abuzaţi cu care lucrează.

La activitatea de supervizare au participat 22 profesionişti, psihologi la diverse instituţii de stat şi neguvernamentale: CNPAC, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie, Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului, organizaţia "Copil. Comunitate. Familie.", La Strada, Everychild, centrul "Casa Familia", centrul de plasament "Casa Gavroche", centrul de plasament temporar al minorilor MAI, centrul de servicii specializate pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice (or. Ştefan-Vodă), centrul de criză a familiei SOTIS (or. Bălţi).

Supervizarea s-a desfăşurat în incinta Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei „Amicul” şi s-a realizat cu suportul Organizaţiilor Nobody’s Children Foundation şi OAK Foundation.