Evaluarea simptomelor tulburării post-traumatice de stres la copiii supuși abuzului, abordată de specialiști în cadrul unui seminar de instruire

 

Psihologii și asistenții sociali din cadrul serviciilor specializate în asistența copiilor victime a violenței au beneficiat de instruire și supervizare clinică în evaluarea simptomelor tulburării post-traumatice de stres la copiii supuși abuzului.

În cadrul supervizării, Sorina Petrica, psiholog clinician, psihoterapeut specializat în evaluarea și asistența traumelor din România, a pus accentul pe determinarea gradului de traumatizare a copilului în rezultatul evenimentului(evenimentelor) traumatic(e); spectrul simptomelor în funcție de etapele de dezvoltare; diferențele între copii şi adulți în ceea ce privește modul în care se retrăiește experiența traumatică; impactul traumei asupra dezvoltării și funcționării creierului; particularitățile procesului de evaluare.  

De asemenea, experta a oferit recomandări de tehnici pentru psihoterapia tulburării post-traumatice de stres la copii, în particular Modelul ARC - stabilizare şi siguranţă în relaţie (A); emoțională şi comportamentală (R); dezvoltare de abilități şi competențe (C).

În cadrul evenimentului, participanții au supervizat două exemple de cazuri clinice, din perspectiva diagnosticului diferențiat: comorbidități, instrumente de diagnostic și intervenție utilizate, precum și factori de protecție și de vulnerabilitate.