Două regiuni din R.Moldova pilotează un model de justiţie pritenos copilului victimă/martor al infracţiunii

Membrii grupurilor de lucru din Orhei şi Bălţi, regiuni ce pilotează implementarea Modelului sistemului de justiţie prietenos copilului victimă/martor al infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, care nu au împlinit vîrsta de 14 ani, s-au întîlnit miercuri, 20 aprilie 2016, în cadrul unui atelier de lucru, cu scopul de a face schimb de experienţă în procesul instrumentării cazurilor, realizării audierii în condiții speciale şi asigurării protecţiei copiilor victime/martori ai infracţiunilor.

Prezentă la eveniment a fost şi membra Consiliului Superior al Magistraturii, Doamna Vera Toma, care a afirmat că anual în jur de 6000 de copii ajung să fie în contact direct cu sistemul de justiție, fie în postura de cei ce comit infracţiuni, fie în calitate de victime/martori ai infracţiunilor. În acest context, Vera Toma a menţionat că toate acţiunile părţilor implicate în cazurile cu copii victime/martori ai infracţiunilor, trebuie să asigure protecţia şi evitarea traumatizării copilului.

Membrii celor două grupuri de lucru, din Bălţi şi Orhei, au reiterat necesitatea  specializării profesioniştilor vizaţi/implicaţi în instrumentarea cazurilor în care copilul este victimă/ martor al infracţiunii, precum judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală, etc. La fel, participanţii au vorbit despre necesitatea audierii de către ofiţerul de urmărire penală a persoanei ce a realizat interviul de protecţie / primul contact cu copilul victimă/martor al infracţiunii, dar şi despre implicarea serviciilor sociale şi psihologice în vederea acordării consilierii copilului victimă/martor şi membrilor familiei acestuia.

Participanţii au făcut schimb de experienţe, bune practici, acumulate în procesul de pilotare, au vorbit despre obstacolele dar şi rezultatele pilotării. Printre cele mai semnificative provocări, aceştia au menţionat: perceperea greșită a interviului de protecţie sau a primului contact cu copilul victimă/martor a infracțiunii; realizarea unei audieri în condiții speciale potrivit art. 1101 CPP a copilului victimă/martor a infracțiunii în termeni cît mai proximi şi fără ca copilul să nu fi fost anterior chestionat de alți participanţi la proces, astfel fiind admisă contaminarea declarațiilor copilului; prezența de regulă formală a apărătorului; asigurarea unei asistențe juridice specializate şi calificate a copilului victimă/martor a infracțiunii; disponibilitatea camerelor de audiere;etc.

Amintim că Modelului sistemului de justiţie prietenos copilului victimă/martor al infracţiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, care nu au împlinit vîrsta de 14 ani se bazează pe standarde şi indicatori de performanță pentru profesioniștii care lucrează cu și pentru copii în procesul asigurării protecției copiilor, identificării și investigării cazurilor în care copiii sunt victime/martoriai infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa înfamilie, iar regiunile Bălţi şi Orhei sunt implicate în pilotarea acestuia. 

Această activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Intervievarea structurată a copiilor victime şi martori din R.Moldova”, implementat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială MOVISIE, cu susţinerea UNICEF în R.Moldova şi Fundaţia OAK.