Din 1 octombrie 2018 spațiul de audiere a copiilor în condiții speciale din incinta CNPAC și-a redeschis activitatea

Audierea copiilor victime/martori în cadrul procesului penal este una dintre procedurile ce completează imaginea generală a infracțiunii produse împotriva copilului, iar acest exercițiu trebuie efectuat în spații special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator.

În acest sens, spațiul de audiere din incinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a fost ajustat cerințelor legislației naționale (cameră de așteptare; cameră în care se desfășoară audierea propriu-zisă; cameră de vizualizare) și dotat cu suportul UNICEF Moldova, cu echipament specializat, în conformitate cu standardele internaționale pentru spațiile de audiere a copiilor. Astfel, colectarea probelor se realizează într-un regim de securitate maximă, excluzând revictimizarea copilului.

Despre necesitatea promovării standardelor de calitate pentru spațiile de audiere a copiilor victime/martori în condiții speciale în condițiile art.1101, precum și despre nevoia de colaborare mai bună a actorilor în vederea dezvoltării sistemului de justiție prietenos copilului  s-a discutat în cadrul unei ședințe de lucru găzduite de CNPAC pe 11 octombrie 2018, la care au participat reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției, Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului de Medicină Legală.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentat Serviciul de asistență psiho-socială a copilului si familiei AMICUL, prestat de CNPAC în parteneriat cu Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău. Din 2006 în incinta Centrului a fost amenajată prima cameră de audiere în condiții speciale a copilului-victimă, iar paralel a fost inițiată campania de pledoarie pentru schimbarea cadrului legal și reglementarea audierii copiilor vcitime/martori ai infracțiunilor în condiții prietenoase, instruirea intervievatorilor.  

Doar în 2016-2017, 3 din 10 copii care s-au adresat la AMICUL au beneficiat de audierea în condiții speciale prin intermediul unui intervievator calificat. Cei mai mulți dintre ei sunt victime sau martori ai abuzului sexual (60%) și ai violenței în familie (34%).