Dezvoltarea unui sistem de justiție prietenos copilului victimă/martor în Republica Moldova

Pe  21 octombrie 2015, în cadrul unui atelier de validare, organizat de CNPAC în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, a fost discutat modelul sistemului de justiție prietenos copilului victimă/martor al infracțiunilor cu caracter sexual, care urmează să fie pilotat în perioada 2015-2016 în două regiuni ale ţării.

În cadrul evenimentului a fost prezentat studiul de referință cu privire la  atitudinile, cunoştinţele şi practicile actorilor din sistemul legal cu privire la aplicarea procedurilor prietenoase în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor victime/martori ai infracţiunilor sub 14 ani, desfăşurat  în perioada mai-iunie 2015 în r. Orhei și mun. Bălți.

Concluziile studiului atestă că deşi majoritatea profesioniştilor din sistemul legal din cele două regiuni sunt adepții procedurilor penale prietenoase copiilor în contact cu sistemul legal, există mai multe impedimente în aplicarea practicilor consolidate.

Ca răspuns la provocările depistate în urma studiului a fost propus spre consultare Modelul sistemului de justiție prietenos copilului victimă/martor al infracțiunilor care urmează să fie pilotat în mun. Bălți și r. Orhei şi va putea fi utilizat ca suport pentru replicarea la scară naţională a bunelor practici în domeniu, precum şi în procesul de ajustare a cadrului legal național din perspectiva abordării prietenoase a copilului în procedurile procesual penale.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Institutului Național al Justiției, Inspectoratului General al Poliției, reprezentanți ai Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, reprezentanți din cadrul procuraturilor și judecătoriilor, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale naționale și internaționale, avocați și alți experți în domeniu.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Intervievarea structurată a copiilor victime și martori din Moldova” implementat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, cu susținerea Reprezentanței UNICEF în Republica Moldova, Fundației OAK şi Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP).