DECLARAȚIE: Organizațiile neguvemamentale din domeniul drepturilor omului și a drepturilor copilului își exprimă profunda indignare față de colaborarea MMPSF cu fundația pivată, Edelweiss în cadrul campaniei Familii Ocrotite

Chișinău, 15 septembrie 2016/// Noi, semnatarii prezentei declaraţii, organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului și implicit a drepturilor copilului, ne exprimăm profunda indignare faţă de colaborarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu fundația privată Edelweiss în cadrul campaniei Familii Ocrotite.

Campania Familii Ocrotite promovează Serviciul public Telefonul Copilului (116111), finanțat din bugetul de stat, ca fiind un serviciu privat al fundației respective. MMPSF este proprietarul și administratorul Telefonului Copilului, dar în comunicarea despre campanie această instituție nu apare. MMPSF a amânat promovarea Telefonului Copilului în repetate rânduri din cauza lipsei resurselor, astfel că Serviciul a fost promovat de către mai multe ONG-uri din domeniul protecției copilului prin activităţile, materialele și comunicarea lor pe segmentul dat. Modalitatea prin care este prezentat Telefonul Copilului în această campanie creează riscul ca toți cei care au promovat şi vor promova în continuare acest Serviciu public să fie asociați cu fundația respectivă. Lipsa resurselor financiare proprii nu poate fi motiv pentru exploatarea subiectului de către organizaţii private, în cazul dat a fundaţiei Edelweiss.

Alegerea perioadei electorale pentru desfăşurarea campaniei nu este deloc întâmplătoare. În acest sens, asocierea Telefonului Copilului cu imaginea fundației respective, care este implicată politic, este inadmisibilă, în detrimentul interesului superior al copilului și ridică semnale alarmante despre politica MMPSF privind dezvoltarea Serviciului dat.

Suntem de asemenea revoltaţi de neprofesionalismul autorilor campaniei în abordarea drepturilor copilului. Noţiunile cu care operează autorii campaniei sunt utilizate eronat (violența în familie, abuzul împotriva copilului, familii protejate), astfel că mesajele transmise distorsionează esența conceptelor care au stat la baza acțiunilor prevăzute de planurile de acțiuni și strategiile aprobate de Guvern pe aceste domenii şi confuză publicul. În acest sens, sunt sfidate eforturile întreprinse în domeniu de autorităţile statului și societatea civilă în ultimii 20 de ani. Este inadmisibil ca o instituţie de stat, cu mandat în domeniul protecţiei copilului, să admită implicarea în astfel de campanii şi pune la îndoială capacitatea MMPSF de a integra interesul superior al copilului în acţiunile sale.

Facem apel către toate autoritățile, inclusiv către cele cu competențe în domeniul protecției copilului și partenerii de dezvoltare să reacționeze și să evalueze propriile acțiuni din perspectiva interesului superior al copilului. În mod special solicităm:

-      MMPSF să retragă informaţia despre Telefonul Copilului din toate materialele campaniei Familii Ocrotite şi să asigure ca produsele și conţinutul oricăror campanii care promovează serviciile publice să reflecte adecvat principiile și drepturile copilului;

-      Avocatului Copilului să ia o atitudine vizavi de modul în care o fundaţie privată foloseşte serviciile publice în interesul de auto-promovare; să monitorizeze acțiunile autorităților din perspectiva interesului superior al copilului;

-      Cancelariei de Stat să se autosesizeze și să comunice cu autoritățile responsabile pentru a nu admite utilizarea serviciilor publice în interesul fundațiilor private; să monitorizeze colaborarea între MMPSF și fundația respectivă, inclusiv aspectele legale ale acestei colaborări în cadrul campaniei Familii Ocrotite.

Organizaţii semnatare:

 1. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)
 2. Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)
 3. Asociația Obștească AVE Copiii
 4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 5. Centrul de Drept al Femeilor
 6. Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
 7. Centrul de zi „Speranţa”
 8. Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei
 9. ONG Viitorul
 10. AO Generația Mea
 11. AO ASCHF Peresecina
 12. AO Junact
 13. AO Alter-Ego
 14. AO ”Asociația Psihologilor Tighina”
 15. Transparency International, Moldova
 16. Asociația Presei Independente
 17. Terra – 1530
 18. A.O. Bios
 19. A.O. EcoContact
 20. Promo – LEX
 21. Institutul de Politici Publice
 22. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate PAS
 23. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
 24. Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă(AFPMDD)
 25. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

 

 

Lista semnatarilor este deschisă și va fi actualizată pe măsura parvenirii cererilor de aderare din partea persoanelor juridice sau fizice. Urmăriți-ne pe www.aliantacf.md și https://www.facebook.com/apscf/?ref=aymt_homepage_panel