Copiii victime vor avea acces la o justiție prietenoasă, potrivit unui Memorandum semnat de către Ministerul Justiţiei, UNICEF şi CNPAC

UNICEF și CentrulNațional de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) vor oferi asistenţă tehnică autorităţilor publice de nivel central şi local în consolidarea sistemului justiției, cu accent pe justiția prietenoasă copiilor victime ale infracțiunilor cu caracter sexual, ale violenței în familie și trafic de ființe umane.

Prin Memorandumul semnat joi, 07 septembrie 2017, se stabileşte acordul părţilor privind colaborarea întru dezvoltarea cadrului normativ în domeniu, şi anume elaborarea şi promovarea unei legi care va reglementa statutul intervievatorului în cauzele când copiii sunt audiaţi în calitate de victime sau martori.

Semnarea acestui Memorandum consolidează parteneriatul dintre Ministerul Justiției, UNICEF și CNPAC și va contribui la protecția copiilor prin asigurarea accesului lor la o justiție prietenoasă”, a spus Vladimir Cebotari, Ministrul Justiției din Republica Moldova.

De asemenea, vor fi acordate servicii specializate, inclusiv însoţirea copiilor în procedurile legale pentru circa 300 de copii victime ale violenței, iar două camere de audiere a copiilor în condiții speciale, în Chișinău și Bălți, vor fi dotate cu echipament specializat performant conform standardelor internaționale.

”Apreciem angajamentul Ministerului Justiției în reformarea sistemului, astfel încât copiii victime și martori să poată avea acces la profesioniști instruiți și sensibilizați, pentru a se bucura de o atenție specială, conform cadrului legal revizuit”, a spus Margarita Tileva,Reprezentant de Țară Adjunct UNICEF Moldova.

În cadrul proeictului, va fi consolidată și rețeaua de intervievatori în cadrul procedurii speciale de audiere a copiilor victime ale infracțiunilor și vor fi dezvoltate capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției și sistemul de protecție a copilului din 7 raioane ale țării.

Prin semnarea acestui Memorandum ne-am asumat angajamentul să nu ne oprim la succesele obţinute anterior, ci să continuăm eforturile în dezvoltarea unui sistem de justiţie cu adevărat prietenos copilului”  a menţionat Daniela Sîmboteanu, președinta CNPAC.

Obiectivele și activitățile proiectului sunt în concordanță cu prevederile Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, a Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, precum și cu prioritățile guvernamentale stabilite în Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020. Proiectul va dura până în luna martie 2018.

Numărul copiilor victime ale infracțiunilor este în creștere. Conform datelor Procuraturii Generale, în primul semestru al anului 2017 au fost inițiate 579 cauze penale în care 625 copii figurau în calitate de victime ale infracțiunilor, faţă de 497 cauze penale iniţiate în primul semestru al anului trecut, cînd în calitate de victime au figurat 511 copii.

 

Despre UNICEF

UNICEF promovează drepturile și bunăstarea fiecărui copil prin tot ceea ce face. Alături de partenerii noștri, activăm în peste 190 de state și teritorii pentru a pune în practică acest angajament, punând un accent deosebit pe ajutorul acordat celor mai vulnerabili și excluși copii, oriunde s-ar afla ei. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa în Moldova, accesați: www.unicef.md

Despre CNPAC

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) este o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova, care are misiunea de a proteja copiii aflați în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor formelor de abuz, prin pledoarie, activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate copiilor şi familiilor acestora. CNPAC îşi desfăşoară activitatea din 1997.

 

Pentru detalii Vă rugăm să contactați Irina Lupușor, Coordonatoare de proiect, la numărul 079880714 sau la adresa electronică Ilupusor@cnpac.org.md