Consultarea unui program nou de dezvoltare a abilităților parentale pentru părinții de adolescenți

Să fii părinte de adolescent implică tot atâtea provocări cât și perioada adolescenței însăși. Este firesc ca părinții să se simtă intrigați, provocați, speriați și uneori copleșiți de schimbările care se produc în adolescentul de lângă ei și în comunicarea cu aceștia.

Pentru a răspunde nevoilor părinților în relaționarea, ghidarea și disciplinarea adolescentului Centrul Național de Prevenirea a Abuzului față de Copii lucrează din luna august, curent, la elaborarea unui program de susținere/dezvoltare a abilităților parentale. În perioada 10-11 decembrie autorii programului, împreună cu o echipă de profesioniști din mediul academic și practicieni au consultat curriculumul programului.

Profesioniștii s-au expus asupra relevanței competențelor care urmează să fie dezvoltate, structura programului, eficienței activităților propuse și au venit cu un set de recomandări către echipa de experți, formată din psihologi practicieni din România și Republica Moldova.

Programul vine să răspundă la provocările pe care părinții le-au comunicat în cadrul studiului „Opinii și percepții privind nevoile părinților/ îngrijitorilor de adolescenți în comunicarea, educarea și disciplinarea acestora”, realizat în 2018 de CNPAC cu suportul UNICEF Moldova. Acesta include mai multe module, printre care comunicarea empatică, consilierea vocațională, educația pentru sănătate și participarea la luarea deciziilor.

Programul se înscrie în directivele Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, care stipulează îmbunătățirea competențelor parentale pentru creșterea armonioasă a copilului.

Atelierul de consultare a programului de parenting a fost organizat în cadrul proiectului “Cultivarea participării adolescentului în activitățile de familie”, implementat de CNPAC cu suportul UNICEF Moldova.