CNPAC este în lista beneficiarilor de 2%

Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2017 persoanele fizice, plătitoare de impozite, vor putea direcționa 2% din impozitul pe venit, achitat la buget, către una din organizațiile incluse în Lista beneficiarilor 2%.

La 2 ianuarie 2017, Ministerul Justiției a publicat Lista beneficiarilor desemnării procentuale. Aceasta cuprinde aproximativ 500 de organizații ale societății civile, mai exact 413 asociații obștești, fundații, instituții private și 71 culte religioase și părți componente ale acestora. Organizațiile înregistrate corespund unor condiții de eligibilitate, și anume activează de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național și desfășoară fie activități de utilitate publică, ori activități sociale, morale, culturale sau de caritate.

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) s-a înregistrat la Ministerul Justiţiei în lista beneficiarilor celor 2% în decembrie 2016 şi se află în listă cu numărul 51.

Pentru a desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016, persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:

  • Să aleagă un singur benificiar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale care este publică pe pagina web a Ministerului Justiției;
  • Să noteze Numărul de identificare de stat (IDNO) al beneficiarului ales;
  • Să completeze Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);
  • În secţiunea ,,Desemnarea procentuală” să introducă Codul fiscal (IDNO) al beneficiarului ales (vezi pasul 2);
  • Să prezinte organului fiscal (fie pe suport de hîrtie fie în format electronic) Declaraţia (Formular CET 15) nu mai tîrziu de 30 aprilie 2017;

Menționăm că prin amendamentele efectuate la Codul fiscal prin Legea nr.281 din 16.12.2016 a fost extins termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice de la 25 martie la 30 aprilie.

  • Să achite obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.

 

Lista integrală a asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private către care puteți redirecționa 2% în 2017 este disponibilă aici