CNPAC a lansat un nou proiect la Leova şi Orhei

CNPAC a lansat un nou proiect la Leova şi Orhei

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) în colaborare cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) a organizat pe data de 13 şi 14 septembrie 2011 două mese rotunde de lansare în raioanele Leova şi Orhei a proiectului „Liber, puternic şi protejat – pentru un sistem mai bun de protecţie a copilului în Moldova”.

Mesele rotunde au avut ca scop promovarea proiectului, precum şi intensificarea colaborării şi comunicării între autorităţile publice, profesioniştii şi organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei şi susţinerii copiilor aflaţi în dificultate.

Evenimentele, fiind de interes intersectorial, au reunit reprezentanţi ai autorităţilor centrale cu competenţe în domeniu: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei; conducerea secţiilor raionale de resort; echipele multidisciplinare de profesionişti (primari, ofiţeri de poliţie, asistenţi sociali, medici, cadre didactice) din 5 localităţi-pilot din raionul Leova (or. Leova, or. Iargara, satele Borogani, Filipeni şi Tomai) şi, respectiv, alte 5 localităţi-pilot din raionul Orhei (or. Orhei, localităţile Bieşti, Ciocîlteni, Puţintei, Susleni).

Scopul proiectului este de a asigura un mecanism viabil de monitorizare, prevenire şi asistenţă multidisciplinară a copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării, precum şi a celor în situaţii de risc, şi prevede elaborarea, pilotarea, promovarea unor instrucţiuni intersectoriale care vor servi instrument practic pentru echipele de profesionişti din 10 localităţi ale raioanelor Leova şi Orhei, acestea ulterior fiind implementate la scară naţională prin Hotărîre de Guvern.

Mesele rotunde se numără printre activităţile proiectului „Liber, puternic şi protejat– pentru un sistem mai bun de protecţie a copilului în Moldova” derulat în perioada 2011-2013 de către Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) şi Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în parteneriat cu UNICEF Moldova, Fundaţia OAK şi ministerele de resort.

Pentru mai multe informaţii despre derularea proiectului vă rugăm să contactaţi Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), tel. (022) 75-88-06, tel/fax 74-83-78, pagina web www.cnpac.org.md, sau la email: office@cnpac.org.md; persoană de contact: Liliana Calmaţui, Coordonator Echipe multidisciplinare