CNPAC a lansat studiul “CORELAȚIA DINTRE ABUZUL SEXUAL ÎN COPILĂRIE ȘI COMPORTAMENTUL SEXUAL RISCANT ULTERIOR”

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) a lansat marţi, 07 iunie, studiul “CORELAȚIA DINTRE ABUZUL SEXUAL ÎN COPILĂRIE ȘI COMPORTAMENTUL SEXUAL RISCANT ULTERIOR. Studiul a fost elaborat în colaborare cu Centrul de Investigaţii şi Consultanţă SOCIOPOLIS şi a avut drept scop cercetarea consecințelor abuzului sexual din copilărie asupra vieţii de adult prin cunoașterea factorilor protectivi şi ai celor de risc.

La baza cercetării au stat 30 de cazuri ale adulţilor victime ale abuzului sexual în copilărie asistate de psihologi şi psihiatri, care au fost analizate prin prisma factorilor de risc, celor de protecţie, precum  şi a consecinţelor pe termen lung a acestui fenomen.

O parte semnificativă a cazurilor de abuz sexual, în perioada copilăriei, consiliate de către specialişti, reflectă abuzuri sexuale pentru o perioadă îndelungată (1-8 ani). S-a constatat că în multe cazuri, abuzul sexual are loc după migraţia la muncă a unuia dintre părinţi sau a ambilor părinţi, iar în alte multe cazuri, este prezentă o relaţie precară între mamă şi copilul abuzat sexual, inclusiv lipsa de ataşament.

Rezultatele cercetării relevă că abuzul sexual în copilărie determină multiple consecinţe pe termen lung. Printre acestea se enumeră: comportament rebel în calitate de mecanism de autoapărare pe care îl dezvoltă, inclusiv agresivitate; frică, neîncredere în oameni; probleme de sănătate;  abuz sexual repetat; tentative de suicid;  transmiterea comportamentului de victimă, inclusiv, propriilor copii; relaţii sexual precoce; practicarea prostituţiei; frica de a devein mame etc.

Studiul a scos în evidenţă mai multe dificultăţi/provocări cu care se confruntă specialiştii, în special psihologii şi psihiatrii, în consilierea victimelor abuzului sexual în copilărie, printre care: dificultăţi ce ţin de lacunele în actele normative şi procedurile legale de examinare a cazurilor de violenţă, dar şi lipsa serviciilor specializate pentru victimele violenţei sexuale şi familiile acestora.

Precizăm că actualmente, în Republica Moldova, asistăm la creşterea numărului de infracțiuni sexuale declarate în care sunt implicați copiii, precum şi la diversificarea formelor de infracțiuni sexuale împotriva copiilor: de la infracțiunea de viol, la utilizarea copiilor în scopuri perverse şi acostare a copiilor în scopuri sexuale.

Datele Biroului Naţional de Statistică evidențiază o uşoară creştere a infracțiunilor de viol a copiilor, de la 52 de cazuri, în anul 2009, la 81 de cazuri, în anul 2014. Tendință de creştere este prezentă şi în datele Inspectoratului General de Poliţie. Acesta a înregistrat 332 de cazuri în care copiii au fost victime ale infracțiunilor sexuale în anul 2015, faţă de 218 cazuri, în anul 2014. Mai grav este faptul că 39 de cazuri de infracțiuni cu caracter sexual împotriva copiilor în anul 2015 au avut loc în familie din partea tatălui biologic, concubinului sau a altor rude.

 

Studiul „Corelaţia dintre abuzul sexual în copilărie şi comportamentul sexual riscant ulterior” a fost realizat de către Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”, la cererea Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, în cadrul proiectului „Prevenirea abuzului şi exploatării sexuale a copiilor din Europa Centrală şi de Est”, implementat în parteneriat cu Empowering Children Foundation cu suportul Fundaţiei OAK şi Ambasadei SUA la Chişinău.

 

Pentru detalii, contactaţi-ne la numărul de telefon 0788 055 87 sau la adresa de e-mail: enofit@cnpac.org.md, persoana de contact Elena Nofit.