Bune practici în protecţia copilului şi familiei de violenţă

Abuzul asupra copiilor are loc în fiecare zi şi în fiecare societate, iar violenţa faţă de copii și femei rămâne a fi o problemă actuală pentru majoritatea ţărilor, inclusiv pentru Republica Moldova.

Îngrijorătoare sunt şi tendinţele în înregistrarea cazurilor de crime asupra copiilor, care arată o creştere de la 867 cazuri în anul 2013, la 1334 în anul 2015, potrivit datelor Ministerului Afecerilor Interne.

În acest context, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), în colaborare cu Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă”, a organizat Conferința națională „Aspecte psiho-sociale în protecţia copilului şi familiei de violenţă”.

Prin acest eveniment, CNPAC şi-a propus să promoveze integrarea bunelor practici de prevenire și de reabilitare a copiilor victime, precum și a politicilor/ practicilor educaționale și sociale în domeniul protecției copilului și familiei de violență, în curriculumul de formare profesională inițială și continuă a psihologilor, asistenților sociali și a cadrelor didactice.

“Maltratarea copilului poate duce la comportamente cu risc pentru sănătate și alte efecte negative precum comportamente sexuale riscante, tulburări mintale, nereuşite şcolare, dacă specialiştii nu vor interveni în termeni promţi şi eficient” a menţional Daniela Sîmboteanu, Preşedintă în cadrul CNPAC.

La fel, participanţii au vorbit despre consecinţele abuzului sexual din copilărie precum frica, neîncrederea în oameni, tentative de suicid, comportament hipersexualizat, apariţia unor problem grave de sănătate etc., iar pentru a preveni şi proteja copilul de violenţă, este nevoie de politici şi programe educaţionale şi sociale în domeniul protecţiei copilului.

În cea de a doua parte a evenimentului, peste 200 de participanţi s-au grupat în ateliere de lucru, unde au făcut cunoştinţă cu programele partenerilor CNPAC – Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul Internaţional „La Strada”, Terre des Hommes Moldova, Altruism Moldova etc., toate menite să prevină abuzulul faţă de copii.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului "Prevenirea abuzului şi exploatării sexuale a copiilor din Europa Centrală şi de Est”, implementat în parteneriat cu Empowering Children Foundation, cu suportul Fundaţiei OAK.