Atelier de instruire a profesioniștilor în dezvoltarea rezilienței adolescenților față de exploatarea sexual-comercială

Astăzi, 15 februarie 2019, a avut loc primul seminar de instruire a profesioniștilor din ciclul acțiunilor de informare, sensibilizare și prevenire a situațiilor de risc asociate fenomenului de abuz, exploatare sexuală și trafic de ființe umane în rândul adolescenților, preconizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”.

Acțiunea a fost organizată în scopul sporirii gradului de înțelegere a fenomenului de abuz și exploatare sexuală a copiilor și a traficului de ființe umane; facilitării identificării și raportării cazurilor suspecte de abuz și exploatare a copiilor în cadrul sistemului de protecție a copiilor; recunoașterii situațiilor de risc, precum și a măsurilor care urmează a fi luate în cazurile de abuz sexual, exploatare sexual-comercială și trafic de copii. 

La atelier au participat cadrele didactice/angajații Școlii Profesionale nr.2 din Chișinău, una dintre cele 10 școli profesionale, beneficiare ale proiectului dat. Profesioniștii au fost informați despre factorii de risc și reziliență în adolescență, indicatorii abuzului sexual, semnele fizice și psihocomportamentale ale traficului de ființe umane. De asemenea, participanții la atelier au luat cunoștință de structura Programului 12Plus care va fi implementat în perioada următoare cu participarea tinerilor din această instituție de învățământ.

Subiectele abordate au fost de un mare interes pentru cadrele didactice, dat fiind faptul că aceștia lucrează cu adolescenții cu vulnerabilitate sporită și de cele mai dese ori se confruntă cu probleme de acest gen, iar informațiile furnizate le sunt utile pentru implementarea eficientă a politicii din domeniu în vederea reducerii vulnerabilității tinerilor față de relațiile exploatative și traficul de ființe umane.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”, implementat de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) în parteneriat cu Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Empowering Children Foundation, cu suportul Ambasadei Olandei și OAK Foundation.