Atelier de elaborare a curriculumului programului de dezvoltare a abilităților parentale pentru părinții de adolescenți

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) cu suportul UNICEF Moldova a desfășurat în perioada 19-20 septembrie, curent, un atelier de elaborare a curriculumului programului de dezvoltare a abilităților parentale pentru părinții de adolescenți.

La elaborarea designului programului de parenting au participat o echipă de experți, psihologi practicieni din România și Republica Moldova. Pe parcursul a două zile experții au determinat obiectivele programului, au dezvoltat metodologia programului și au elaborat designul programului de parenting pe module, după cum urmează:

- Participarea adolescentului la luarea deciziilor;

- Educația pentru sănătate;

- Orientarea vocațională;

- Comunicarea non-violentă.

Scopul Programului este de a dezvolta și consolida abilitățile și competențele parentale ale părinților/reprezentanților legali/persoanelor în grija cărora se află adolescenții. Programul va cuprinde Curriculum și Ghidul de aplicare, și se va baza pe cele mai bune practici/modele naționale și internaționale.

Menționăm că, proiectele și programele aplicate actualmente în domeniul educației parentale, în mare parte  se axează pe dezvoltarea abilităților părinților cu copii mici, iar pentru părinții de adolescenți acestea sunt direcționate preponderent spre consiliere individuală în vederea depășirii unei crize/ probleme și foarte puțin pe prevenire și dezvoltarea abilităților parentale.

Cercetările recente au evidențiat că părinții/îngrijitorii adolescenților au nevoie de sprijin suplimentar pentru a se adapta la schimbările aduse de tehnologiile informaționale și pentru a  răspunde pozitiv la schimbările comportamentale rezultate din relațiile de gen și intergeneraționale, precum și luarea deciziilor cu participarea adolescentului. Cele mai sensibile subiecte, la care majoritatea părinților se confruntă cu dificultăți vizează următoarele aspecte: conștientizarea maturizării copiilor și necesitatea abordării acestora într-o manieră potrivită vârstei; lipsa abilităților de a discuta cu copiii subiecte sensibile precum sexualitatea și sănătatea reproductivă, utilizarea excesivă a tehnologiilor informaționale, viciile (fumat, consum de alcool și droguri) sau/și alte comportamente anti-sociale.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului “Cultivarea participării adolescentului în activitățile de familie”, implementat de CNPAC cu suportul UNICEF Moldova, care prevede dezvoltarea unui program de educație parentală pozitivă bazat pe un curriculum dedicat, ce să acopere toate problemele apărute în a doua decadă a vieții.