Accesul la o justiție prietenoasă, discutat în cadrul unui Grup de lucru inter-instituțional

Accesul la o justiție prietenoasă copilului și oferirea asistenței specializate copiilor victime ale infracțiunilor a fost subiectul ședinței Grupului de lucru inter-instituțional pentru realizarea acțiunii 6.3.2 p.2 din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016.

În cadrul acestei întâlniri, CNPAC a prezentat Proiectul „Crearea unui mediu favorabil și oferirea asistenței specializate copiilor victime ale infracțiunilor în două raioane ale RM”, care urmărește elaborarea proiectului Legii cu privire la statutul intervievatorului şi dezvoltarea Standardelor camerelor de audiere Totodată, în cadrul proiectului urmează a fi amenajate, conform exigențelor internaționale în domeniu, 2 camere de audiere în condiţii speciale. La fel, copiii-victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului referiți în cadrul mecanismului intersectorial vor beneficia de servicii de asistență și reabilitare specializate.

Menționăm că acest Grup de Lucru a fost creat în anul 2013 pentru examinarea și perfecționarea cadrului normativ în domeniul justiției prietenoase copilului, precum și dezvoltarea de bune practici în contextul implementării acțiunilor SRSJ pentru anii 2011-2016.