20 de ani prevenim abuzul față de copii în Moldova

La data de 26 ianuarie 1998, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) a fost înregistrat la Ministerul Justiției, devenind prima organizație neguvernamentală din Republica Moldova, care s-a angajat în protejarea drepturilor copiilor supuși violenței.

Au urmat 20 de ani în care specialiștii CNPAC au activat, construind, împreună cu partenerii săi, fundamentul unui sistem de protecție a copiilor de violență acasă, la școală, în stradă, dar și de prevenire a acesteia prin:

  • servicii prietenoase de suport pentru copiii-victime ale tuturor formelor de abuz (fizic, emoțional, sexual);
  • platforme de educație a familiei în disciplinarea pozitivă a copilului;
  • instrumente de lucru pentru specialiști din sistemul de referire a cazurilor suspecte de violență;
  • modele de colaborare intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței;
  • mecanisme de monitorizare a politicilor în domeniu;
  • programe structurale de prevenire a abuzului adresate copiilor.

În 2003, CNPAC a deschis primul centru de asistență specializată a copilului-victimă a violenței. Pentru prima dată în Republica Moldova copiii abuzați au fost identificați și asistați de echipe multidisciplinare de specialiști, reușind astfel readucerea copilăriei pentru sute de copii care au suferit până atunci în tăcere. În acești ani, circa 2600 copii au beneficiat de asistența CNPAC. http://amicel.cnpac.org.md/date-privind-asistenta-cazurilo

În 2006, pentru prima dată, CNPAC a propus drept practică bună audierea copilului victimă în condiții prietenoase, iar șase ani mai târziu, în 2012, prin modificarea Codului de procedură penală, această practică a fost extinsă la nivel național.

În  2012 CNPAC a dezvoltat și a pilotat mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul prevenirii și intervenției în cazurile de violență față de copii, iar în 2014 Guvernul a aprobat acest mecanism pentru a fi replicat la scară națională. Datorită mecanismului instituit, anual, circa 3500 de copii victime din țară sunt asistați de echipele multidisciplinare din țară. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1

Peste 12 campanii naționale au fost desfășurate de CNPAC, cu suportul partenerilor, pentru o societate în care copilul este protejat de violență fizică, emoțională sau sexuală. http://cnpac.org.md/rom/campaigns.

Inițiativele CNPAC au reușit să găsească sprijin din partea partenerilor, înlăturând stereotipurile de gândire și perseverând asupra noilor direcții și abordări în prevenirea abuzului față de copii. Ne bucură faptul că astăzi, unul dintre cele mai noi programe ce vizează prevenirea abuzului sexual  este propus grădinițelor pentru aplicare; bibliotecile au devenit actori relevanți în prevenirea și identificarea cazurilor suspecte de abuz și neglijare a copiilor; autoritățile locale își consolidează eforturile pentru dezvoltarea serviciilor specializate regionale în țară, iar autoritățile naționale se preocupă de monitorizarea fenomenului violenței și îmbunătățirea cadrului legislativ.

Implementarea acestor inițiative ale CNPAC nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerilor, atât locali, cât și cei de peste hotare.

Mulțumim tuturor partenerilor noștri care au fost alături de noi în efortul de a asigura copiilor un mediu protector: