18 noiembrie - Protejăm copiii faţă de abuz şi exploatare sexuală

Anul 2016, la data de 18 noiembrie, marchează cea de a 20-a aniversare a primului Congres mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor și a 10-a aniversare a studiului violenței ONU. Este, de asemenea, primul an de punere în aplicare a noilor obiective de dezvoltare durabilă ale ONU.

Nu ar putea fi un moment mai bun pentru a reaminti lumii despre necesitatea de a proteja copiii faţă de exploatarea sexuale.

În acest context, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, îndeamnă toţi actorii (autorităţile, părinţii, specialiştii) să-şi consolideze eforturile pentru a preveni, asigura protecţia şi siguranţa copiilor faţă de abuz şi exploatare sexuală.