Bune practici în protecţia copilului şi familiei de violenţă

Abuzul asupra copiilor are loc în fiecare zi şi în fiecare societate, iar violenţa faţă de copii și femei rămâne a fi o problemă actuală pentru majoritatea ţărilor, inclusiv pentru Republica Moldova. Îngrijorătoare sunt şi tendinţ...

DECLARAȚIE: Organizațiile neguvemamentale din domeniul drepturilor omului și a drepturilor copilului își exprimă profunda indignare față de colaborarea MMPSF cu fundația pivată, Edelweiss în cadrul campaniei Familii Ocrotite

Chișinău, 15 septembrie 2016/// Noi, semnatarii prezentei declaraţii, organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului și implicit a drepturilor copilului, ne exprimăm profunda indignare faţă de colaborarea Ministerului Muncii, Protecției So...