DECLARAȚIE: Organizațiile neguvemamentale din domeniul drepturilor omului și a drepturilor copilului își exprimă profunda indignare față de colaborarea MMPSF cu fundația pivată, Edelweiss în cadrul campaniei Familii Ocrotite

Chișinău, 15 septembrie 2016/// Noi, semnatarii prezentei declaraţii, organizaţii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului și implicit a drepturilor copilului, ne exprimăm profunda indignare faţă de colaborarea Ministerului Muncii, Protecției So...

Cazurile de abuz asupra copilului, în vizorul Ministerului Educației

Ministerul Educației a determinat drept unul din obiectivele sale specifice asigurarea mediului școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violențe...