Scurt istoric

La 26 ianuarie 1998, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) a fost înregistrat în calitate de asociaţie obştească cu nr. 0248. Peste zece ani, în februarie 2008, am fost recunoscuţi ca organizaţie de utilitate publică. În perioada 2002-2006 am deţinut funcţia de preşedinte, iar din 2007 până în prezent - membru al Consiliului de Coordonare al Alianţei ONG-urilor active în Domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), din care fac parte peste 130 de asociaţii obşteşti din domeniul protecţiei copilului din Republica Moldova.

CNPAC şi-a început activitatea în ianuarie 1997 cu un program educativ pentru copii, părinţi şi profesori – Programul de prevenire a abuzului faţă de copii (PAC), oferit de Centrul Internaţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii din New-Jersy, SUA, cu sprijinul UNICEF Moldova şi Fundaţiei SOROS Moldova În perioada 1996-2001 programul a fost realizat de circa 120 voluntari care au desfășurat activităţi pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

În 1998 am editat prima broşură pentru specialiştii care lucrează în domeniul protecţiei copilului. De atunci și până în prezent, am creat zeci de resurse tipărite și/sau în format electronic pentru profesionişti, părinţi şi copii. În anul 2000, am editat primul buletin periodic al CNPAC „Impact”. Până în prezent au fost publicate 15 ediţii. Începând cu anul 2010, resursele informaţionale sunt disponibile şi online, pe o platformă specializată – Centrul de resurse în domeniul prevenirii abuzului faţă de copii – www.amicel.org.md

În anul 1999 am creat o reţea formată din cinci cabinete de asistenţă psiho-socială a copiilor victime ale violenţei, care ulterior, în anul 2003, graţie colaborării cu Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chișinău s-a transformat într-un serviciu specializat pentru copiii victime şi în situaţii de risc, cunoscut sub denumirea de Centrul de asistenţă psiho-socială a copilului și familiei AMICUL. În perioada 2003-2014 au beneficiat de acest serviciu circa 1700 copii. O realizare de pionerat al acestui serviciu reprezintă instituirea primului spaţiu de audiere prietenos copilului în cadrul procedurilor legale (2006).

În 2000 am lansat programul de instruire a specialiştilor. Anual, organizăm traininguri și sesiuni de supervizare profesională în domeniul prevenirii şi asistenţei copilului victimă, colaborării intersectoriale, comunicării eficiente, educaţiei parentale etc., pentru diferite categorii de profesioniști: asistenţi sociali, pedagogi, psihologi, medici, poliţişti, judecători, procurori.

În anul 2002 am desfășurat prima campanie de comunicare în domeniul prevenirii violenţei faţă de copii - „Oare şi animalele îşi bat puii?” - prima şi pentru organizaţia noastră, dar şi pentru ţară. Ulterior, am continuat în fiecare an să sensibilizăm publicul larg şi factorii de decizie faţă de probleme, precum: pedeapsa corporală a copiilor, abuzul sexual, exploatarea prin muncă, abuzul emoţional, revictimizarea copiilor victime în cadrul procedurilor legale etc.

Experiența acumulată în domeniu ne-a servit drept sprijin pentru sensibilizarea factorilor de decizie în perfectarea cadrului normativ în domeniul protecţiei copilului. Astfel, am realizat cu succes activităţi de advocacy pe două domenii prioritare:

1/ instituirea cadrului normativ pentru audierea în condiţii speciale a copiilor victime a infracțiunilor/crearea camerelor de audiere a copiilor şi 2/aprobarea unui mecanism intersectorial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei faţă de copii. Graţie colaborării eficiente cu factorii de decizie, ambele domenii au fost consolidate prin adoptarea noilor prevederi legale şi normative.