Funcţii vacante

CNPAC extinde termenul de angajare a unui asistent social

CNPAC angajează asistent social pentru Serviciul specializat de asistență a copiilor victime ale violenței AMICUL ...vezi detalii

CNPAC anunţă Concurs de selectare a unui consultant local în domeniul colaborării intersectoriale în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului

Scopul postului: Dezvoltarea capacităților autorităților publice locale dinraioanele Căușeni, Hîncești și Strășeni în implementarea eficientă a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (MIC), precum și a procedurilor sectoriale de lucru cu copiii victime sau potențiale victime...vezi detalii

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) anunţă concurs pentru suplinirea postului de asistent administrativ

CNPAC angajează o persoană responsabilă de oferirea asistenţei în coordonarea și buna organizare a activităților asociației...vezi detalii

Concursul de selectare a unei companii de audit

A.O. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizației pe parcursul perioadei de activitate 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016. Auditul situațiilor financiare urmează să fie desfășurat începând cu 01 martie 2017 cu prezentarea Raportului de Audit Asociației până la 15 aprilie 2017...vezi termenii de referinţă

Tender: Solicitarea ofertelor de prestarea serviciilor de design, elaborare și imprimarea materialelor promoţionale, birotică, redactare

CNPAC  angajează o companie/câteva companii specializate în prestarea serviciilor de design, machetare, redactare, tipar a publicaţiilor, servicii de birotică...vezi termenii de referință

Concurs de selectarea unei companii specializate în comercializarea produselor de papetărie

Scopul concursului este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2017) o companie specializată în comercializarea produselor de papetărie, care va fi partenerul AO CNPAC pe parcursul anului 2017 în aprovizionarea acesteia cu produse de papetărie la cerere...vezi detalii

NCCAP is hiring a Consultant for mid-term evaluation 

The consultancy aims at assessing the implementation and achievements of the project at its mid-term, in relation to the expected outcomes described in the project proposal. The evaluation will identify and analyse factors that contributed to results/ lack of results, in order to help the implementing organizations adapt and revise the intervention strategies...Find here job description  and ToR