Funcţii vacante

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii angajează Office Manager (asistent administrativ)

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.org.md cu mențiunea “concurs Office Manager”...vedeți ToR aici.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 24 mai 2018, ora 18:00. Telefon de contact: 022 75-88-06.

 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) anunţă extinderea concursului pentru suplinirea postului vacant de asistent de proiect

Asistentul de proiect va face parte din echipa proiectului „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii prin crearea serviciului specializat bazat pe modelul Barnahus”. 

Acest proiect își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor de audiere și asistență a copiilor victime/martori  în condiții speciale, bazate pe standarde europene privind sistemul de justiție prietenos copilului și să promoveze bunele practici în domeniu...vedeți ToR aici.

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea „Aplicare_asistent proiect” până la data de 24 mai 2018, ora 17:00. Telefon de contact: 022 75-88-06. Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.