Funcţii vacante

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de coordonator de proiect

Coordonatorul de proiect va face parte din echipa proiectului “Crearea unui mediu favorabil și oferirea asistenței specializate copiilor victime ale infracțiunilor în două raioane ale Republicii Moldova”, care îşi propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor de audiere a copiilor victime/martori  în condiții speciale, bazate pe standarde europene privind sistemul de justiție prietenos copilului și să promoveze bunele practici în domeniu...vezi detalii