Funcţii vacante

Termeni de referință: Costificarea serviciului regional de tip Barnahus și crearea mecanismelor de finanțare a acestui tip de serviciu

Ținând cont de Studiul privind evaluarea cadrului normativ-financiar ce reglementează prestarea serviciilor pentru copiii victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, CNPAC în parteneriat cu mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Florești, Glodeni și Edineț, își propune să creeze serviciul regional specializat pentru copiii victime ale infracțiunilor de tip Barnahus.

Obiectivul general al studiului respectiv este de a determina costul pentru activitatea acestui tip de serviciu în mun. Bălți, identificarea prestatorului de serviciu, a surselor de finanțare, mecanismele de cofinanțare a serviciului de către APL care referă beneficiari, precum și a altor actori comunitari (poliție, procuratură, judecătorie, etc)...vedeți ToR aici.

Termenul limită de prezentare a dosarului  - 30 aprilie 2018. Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: office@cnpac.org.md, cu mențiunea “Concurs de selectare a consultantului financiar” sau vor fi depuse la adresa Calea Ieşilor, 61/2. Pentru interviu vor fi invitați doar candidații selectați în baza dosarelor.

 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent de proiect

Asistentul de proiect va face parte din echipa proiectului „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii prin crearea serviciului specializat bazat pe modelul Barnahus”. 

Acest proiect își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor de audiere și asistență a copiilor victime/martori  în condiții speciale, bazate pe standarde europene privind sistemul de justiție prietenos copilului și să promoveze bunele practici în domeniu...vedeți ToR aici.

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea „Aplicare_asistent proiect” până la data de 23 aprilie 2018, ora 17.00. Telefon de contact: 022 75-88-06. Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.