Funcţii vacante

CNPAC selectează consultanți privind elaborarea procedurilor pentru oferirea asistenței în cadrul Serviciului regional de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus

Obiectivul general al consultanței este elaborarea Procedurilor de oferire a asistenței în cadrul Serviciului de tip Barnahus. Aceste proceduri vor descrie modalitatea de intervenție și colaborare pentru fiecare tip de asistență din cadrul Serviciului: juridică, psihologică, medicală și socială.

Aceste proceduri vor fi elaborate în baza Regulamentului cadru și a Standardelor de calitate pentru serviciul de tip Barnahus, a practicilor pozitive de intervenție în cazul copiilor victime, a protocoalelor internaționale și naționale.

Mai multe detalii privind desfășurarea concursului vedeți în ToR...

 

CNPAC angajează consultant în vederea elaborării Regulamentului intern al Serviciului de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus

În baza Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (acțiunile 2.2.10 și 2.2.11), A.O „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) sunt în proces de dezvoltare a unui Serviciu regional de asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus.

În vederea asigurării organizării și funcționării primului Serviciu de tip Barnahus în Republica Moldova, care va deservi zona de nord a țării, cu sediul în mun. Bălți, în baza Regulamentului cadru și a Standardelor de calitate, ne propunem să elaborăm Regulamentul intern al Serviciuluide asistență integrată a copiilor victime/ martori ai infracțiunilor din mun. Bălți.

Mai multe detalii privind desfășurarea concursului vedeți în ToR... 

 

CNPAC anunță concurs pentru selectarea unei companii specializate în produse de papetărie

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2019) o companie specializată în comercializarea produselor de papetărie care va fi partenerul AO CNPAC pe parcursul anului 2019 în aprovizionarea acesteia cu produse de papetărie la cerere. 

Mai multe detalii privind desfășurarea concursului vedeți în ToR.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 31 ianuarie 2019, ora 18:00.

Oferta comercială cu menţiunea – Concurs companie specializată în produse de papetărie - se va  depune în plic sigilat la sediul AO CNPAC: str. Calea Ieșilor, nr.61/2, mun. Chişinău

Pentru întrebări: Natalia Serbeniuc, asistent administrativ, la adresa de e-mail: office@cnpac.org.md sau la numărul de telefon: (022) 75-88-06.

 

CNPAC selectează prestatori de servicii de design, elaborarea și imprimarea materialelor

În vederea sensibilizării atitudinii societății față de violența împotriva copiilor, precum și pentru prevenirea cazurilor de abuz față de aceștia, CNPAC își propune să editeze mai multe materiale informative destinate părinților, copiilor cât și profesioniștilor care lucrează cu copiii. În acest context, CNPAC va angaja o companie/câteva companii specializate în prestarea serviciilor de design și tipar a publicațiilor.

Mai multe detalii privind desfășurarea concursului vedeți în ToR.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 31 ianuarie 2019, ora 18:00.

Dosarul complet va fi expediat la următoarea adresă:

Oferta comercială cu menţiunea – Concurs prestarea serviciilor de design şi tipar a publicaţiilor se va depune în plic sigilat la sediul AO CNPAC: str. Calea Ieșilor, nr.61/2, mun. Chişinău

Pentru întrebări: Serbeniuc Natalia, asistent administrativ, la adresa e-mail: office@cnpac.org.md sau la numărul de telefon: (022) 75-88-06.