Funcţii vacante

CNPAC angajează asistent social pentru Serviciul specializat de asistență a copiilor victime ale violenței AMICUL

Scopul postului: Implicarea directă în asigurarea protecției copiilor de rele tratamente prin realizarea managementului în cazurile preluate în asistență de serviciul AMICUL, asigurarea unei coordonări eficiente a intervenției multidisicplinare în cadrul serviciului AMICUL, conlucrarea cu  autoritățile tutelare, echipele multidisciplinare locale, serviciilesociale/educaționale...vezi detalii