Galerie foto

Conferința „Aspecte multidisciplinare în protecția copiilor față de violență”, 20-21 iunie 2018, Chișinău  

Mai multe poze aici...

Seminarul ”Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii prin crearea serviciului prietenos copiilor de tip Barnahus”, 22 februarie 2018.

Mai multe poze AICI

Atelierul naţional „Protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului printr-un sistem consolidat şi funcţional”, 10 martie 2016.

Mai multe poze AICI

 

Lansarea campaniei AICI NU SE PUNE MÂNA, campanie care îşi propune să sensibilizeze părinţii, îngrijitorii şi educatorii privind combatearea abuzului sexual asupra copiilor mici, Mai 2015

Un prim curs de instruire a intervievatorilor în cauzele copiilor victime/martori ai infracţiunilor desfăşurat la Chişinău, Mai 2015

Daniela Sîmboteanu, preşedintele CNPAC a paricipat în cadrul celei de-a 23-a reuniune a Reţelei "Parlamentele unite în combaterea violenţei sexuale împotriva copiilor" care a avut loc la Chişinău, Mai 2015

Preşedintele Centrului Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Daniela Sîmboteanu și şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Ion Bodrug la semnarea Acordului de Colaborare privind consolidarea eforturilor de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor la nivel naţional şi local, Aprilie 2014

Mai multe poze AICI

 

Participanții Conferinţei internaţionale “Copiii victime ale violenţei: abordare sistemică în prevenire şi asistenţă”, tematica căreia a reflectat necesitatea unei abordări holistice, multidisciplinare, axate pe politicile internaţionale şi naţionale în domeniu a problemei preveniriişi combaterii violenţei faţă de copii. Noiembrie 2013

Mai multe poze AICI

Lansarea Campaniei CUVINTELE GRELE RĂNESC care îşi propune informarea şi conștientizarea adulţilor asupra faptului că şi cuvintele reprezintă o formă de abuz, iar violența verbală are consecinţe negative asupra dezvoltării psihologice a copiilor şi formării personalităţii, Octombrie 2013

Mai multe poze AICI

Lansarea Studiului „Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova” - primul studiu de acest gen realizat în Moldova care analizează prevederile legale în domeniul participării copiilor victime ale infracţiunilor în cadrul procedurilor legale, precum şi practicile care constituie răspunsul autorităţilor la problema abuzurilor săvârşite împotriva copiilor, Aprilie 2013

Mai multe poze AICI

Lansarea Campaniei sociale “Protejează-mă! Eu sunt mic!” care îşi propune să atenţioneze societate, în deosebi, părinţii asupra nevoilor emoţionale și psihice ale copiilor, precum și asupra efectelor negative pe care le au educarea prin bătaie, umilinţă și neglijenţă în ceea ce privește dezvoltarea psihică și afectivă a acestora în primii ani de viaţă. Noiembrie 2012

Mai multe poze AICI

Formare de Formatori. Training de instruire pentru formatori în cadrul programului „Fără Palme”, Noiembrie 2012

Mai multe poze AICI

Daniela Sîmboteanu și Bengt Soderstrom (expert internațional din Suedia) la Supervizarea internaţională pentru psihologi în asistenţa cazurilor de abuz asupra copiilor: „Instrumente terapeutice şi aspecte importante în tratamentul copiilor şi adolescenţilor abuzaţi sexual”, Noiembrie 2012

Mai multe poze AICI 

Masa rotundă cu genericul „Protecţia copilului victimă/martor al violenţei în cadrul sistemului de justiţie” desfășurată de CNPAC în colaborare cu Parlamentul RM, Mai 2012

Mai multe poze AICI

CNPAC la Târgul ONG-urilor pentru copii. Copii joacă "Drumul spre casă", joc cu ajutorul căruia află despre diferite situaţii de risc şi despre comportamentul ce i-ar ajuta să evite astfel de situaţii,
Iunie 2011

Campionatul de fotbal "Cartonaş roşu muncii copilului", organizat de CNPAC, DMPDC şi ILO/IPEC cu ocazia Zilei mondiale împotriva muncii copilului,
Iunie 2010

Ziua mondială împotriva muncii copiilor. Înmânarea premiilor pentru câştigătorii concursului "Să spunem NU exploatării prin muncă a copiilor".
Iunie 2010

Profesorul Igor KON din Federaţia Rusă în vizită la CNPAC, Mai 2009

Ziua mondială împotriva muncii copiilor. Beneficiarii Centrului de asistenţă psihosoială a copilului şi familiei "Amicul" sărbătoresc această zi, Iunie 2008

Ziua mondială împotriva muncii copilului. Eveniment organizat de CNPAC pentru copiii din Chişinău, Orhei, Sângerei, Bălţi şi Ungheni, Iunie 2006

Clubul de baikeri "Brothers" în vizită la Centrul de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei "Amicul", Mai 2005

Inaugurarea Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei "Amicul", Decembrie 2003