Intervievarea structurată a copiilor victime și martori din Moldova

Intervievarea structurată a copiilor victime și martori din Moldova

Descriere proiect

Proiectul îşi propune o abordarea coerentă și sistematică a tuturor profesioniștilor privind investigarea penală prietenoasă copiilor victime ai abuzului și exploatării, inclusiv a copiilor cu dizabilități mintale, ținând cont de toate condițiile speciale necesare audierii copiilor implicați în proces, precum și atenționarea factorilor de decizie din domeniu referitor la necesitatea de a dezvolta și de a îmbunătăți cadrul legal și de reglementare privind asigurarea protecției coerente și continuă a copiilor victime ale abuzului și exploatării, în cadrul sistemului de justiție penală. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2014 – decembrie 2016. 

Scop

Proiectul îşi propune să contribuie la elaborarea unei viziuni comune, bazată pe standarde europene privind sistemul de justiție prietenos copilului, să promoveze bunele practici în domeniu, dar, totodată are scopul de a asigura copiilor victime și martori ai crimelor sexuale, violenței domestice și traficului un sistem de justiție sensibil și în interesul acestora.

Grupurile-ţintă

  • Profesioniştii din domeniul legal: ofițeri de urmărire penală, judecători, procurori, avocați etc.
  • Reprezentanţi ai serviciilor sociale
  • Factorii de decizie

Produse realizate

  • Model al sistemului de justiție prietenos copilului victimă/martor al infracțiunilor cu caracter sexual, a violenței domestice și traficului de ființe umane 

Dat fiind necesitatea de a avea o viziune comună cît privește un sistem de justiţie veritabil prietenos copilului și o înțelegere foarte clară a rolurilor și responsabilității pe care o angajează protecția eficientă a copiilor victime/martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie în procesul instrumentării unor asemenea cazuri, a fost elaborat un Model al sistemului de justiție prietenos copilului victimă/martor al infracțiunilor cu caracter sexual, a violenței domestice și traficului de ființe umane.

În noiembrie 2015, Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC) a demarat procesul de pilotare a Modelului în mun. Bălţi şi r. Orhei. Modelul conține standarde și indicatori de performanță pentru profesioniștii care lucrează cu și pentru copii în procesul asigurării protecției copiilor, identificării și investigării cazurilor în care copiii sunt victime/martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie. Standardele listează acțiunile pe care o autoritate/un profesionist sau aceștia împreună trebuie să le întreprindă pentru a satisface standardele și indicatorii de performanță.

Vedeţi modelul integral, la acest link.

 

Produse multimedia

Filmuleţ informativ: De ce este important să fie audiaţi copiii în condiţii speciale? 

Filmuleţ informativ: De ce este necesar ca un copil să fie pregătit pentru audiere şi cine pregăteşte copilul de acest proces? 

Filmuleţ informativ: Ce reprezintă şi cum trebuie să arate o cameră de audiere pentru a fi prietenoasă copilului?

Filmuleţ informativ: Cum trebuie să fie primul contact a poliţiei cu copilul victimă/martor a infracţiunilor?

Filmuleţ informativ: Cum apreciază judecătorii aplicarea art.110 prim ?

Filmuleţ informativ: Care este momentul oportun pentru intervievarea copiilor victime ale violenţei?

 

 

 

Evenimente desfăşurate

Dezvoltarea unui sistem de justiție prietenos copilului victimă/martor în Republica Moldova

Curs complex de instruire în domeniul audierii copiilor

Harta camerelor de audiere aplasate în RM

Atelier de lucru “Copiii victime ai abuzului vor fi trataţi mai prietenos în sistemul de justiţie”

Vizită de studiu în Olanda privind audierea copiilor în condiţii prietenoase

Un prim curs de instruire a intervievatorilor în cauzele copiilor victime/martori ai infracţiunilor

Finanţatori

Parteneri