Asistență

Serviciul de asistenţă psiho-socială a copilului şi familiei AMICUL îşi desfăşoară activitatea în baza Memorandumului № 61/01-706 din 23.08.2007, semnat de CNPAC şi Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Chişinău (în continuare, DMPDC); Deciziei Consiliului Municipal Chişinău № 5/7 din 25 martie 2008; Regulilor de intervenție comună în cazurile de abuz, neglijare și exploatare a copiilor aprobate de DMPDC prin Ordinul nr. 2 din 04.01.2012

Serviciul AMICUL oferă următoarele servicii specializate:

  • Asistenţă socială - care include evaluarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare, evaluarea primară şi complexă/stabilirea diagnozei sociale; elaborarea planului individual de intervenţie; monitorizarea intervenţiei multidisciplinare întru soluţionarea situaţiei copilului şi familiei.
  • Asistenţă psihologică - care prevede evaluarea psihologică a copilului/ stabilirea diagnosticului; reabilitarea psihologică a copilului abuzat/membrilor familiei acestuia; elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică la solicitarea instanţelor de drept; intervenţii psihologice de grup (grupuri de sprijin; artterapie) atât pentru copiii abuzaţi, cât şi pentru copiii din comunitate.
  • Însoţirea în cadrul procedurilor legale - care prevede pregătirea copiilor pentru participarea la procedurile legale; participarea la realizarea interviurilor legale ale copiilor în cadrul procedurilor de urmărire penală a abuzatorilor.
  • Asistenţă juridică - care prevede consultanţă juridică pentru copii şi reprezentanţii legali ai acestora; monitorizarea legală a cazurilor; suport în asigurarea unui avocat; consultarea juridică a specialiştilor centrului;
  • Intervenția în situație de criză - prevede deplasarea la fața locului în timp de 24 de ore de la momentul sesizării asupra existenței unei situații cu risc iminent asupra securității copilului, a unei echipei mobile de specialiști din cadrul serviciului Amicul pentru evaluarea și determinarea tuturor circumstanțelor ce au condus la producerea abuzului, inclusiv cu aplicarea tuturor măsurilor și demersurilor ce se impun în regim de urgență în vederea protecției a copilului și scoaterii acestuia din mediul abuziv.