Direcții strategice

 

Acţiunile de influenţare a politicilor publice - Colaborăm cu Guvernul şi persoanele cu funcţii de decizie pentru promovarea unor politici publice favorabile protecţiei copilului. Răspundem la solicitările Guvernului prin expertiză, participare la consultări şi elaborăm propuneri de promovare a intereselor copilului pe agenda publică.

Instruire pentru schimbarea practicilor profesionale - Optăm pentru extinderea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor profesioniştilor care lucrează cu copiii. Facem schimb de experienţă şi oferim expertiza noastră pentru cei care realizează politicile sociale în favoarea copilului la nivel naţional şi local. Oferim instruire şi consultanţă pentru profesioniştii care lucrează cu copiii. Organizăm traininguri pentru asistenţii sociali, pedagogii şi psihologii specializaţi în asistenţa copiilor abuzaţi. Acordăm instruire pentru medici în scopul prevenirii abandonului copiilor şi abuzului asupra lor. Instruim judecătorii şi procurorii în domeniul organizării de audieri ale copiilor în condiţii prietenoase. Instruim echipele multidisciplinare care activează pentru prevenirea şi soluţionarea cazurilor de abuz.

Campaniile de informare şi sensibilizare - Ştim că abuzul nu se va opri de la sine. Iată de ce dorim să implicăm cât mai mulţi oameni şi să creăm cât mai multe parteneriate în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Violenţa şi alte forme ale abuzului pot fi prevenite doar implicând întreaga societate. Prin campaniile noastre informăm şi sensibilizăm oamenii privind abuzul faţă de copii şi dimensiunea socială la care a ajuns acest fenomen în societatea noastră. De asemenea, încercăm să trezim bunul simţ al fiecărui om pentru a acţiona şi a opri abuzul faţă de copii. Protecţia copilului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

În parteneriat cu Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chişinău oferim servicii pentru copii şi familii în situaţii de risc şi victime ale violenţei în cadrul Centrului de asistenţă psiho-socială a copilului şi familiei „Amicul”. Acest serviciu oferă asistenţă socială, psihologică şi juridică pentru copiii victime şi familiile acestora. Psihologi, jurişti şi asistenţi sociali lucrează în echipă cu autorităţile statului responsabile de protecţia copilului pentru a găsi cea mai bună soluţie fiecărui copil, asigurându-le respectarea interesului superior. Specialiştii noştri pot ajuta copilul să se pregătească pentru a vorbi în faţă cu judecătorul sau procurorul şi îl pot susţine pe toată durata procesului de judecată.

Banii colectați din donaţiile persoanelor fizice, fundaţiilor private şi a donatorilor internaţionali îi folosim pentru desfăşurarea diverselor activităţi în interesul copiilor. Pentru a afla mai multe, vizitaţi paginile Parteneri şi Donează.

Mulţumim tuturor susţinătorilor noştri. Fără suportul Dumneavoastră, nu am fi reuşit să facem atâtea lucruri bune pentru copiii din ţara noastră. Generozitatea Dumneavoastră ne face în stare să schimbăm în bine şi pentru totdeauna viaţa multor copii.