Advocacy și Sensibilizare


Advocacy și sensibilizare reprezintă un domeniu de activitate care constă în sensibilizarea părinţilor, profesioniştilor, factorilor de decizie cu privire la combaterea şi prevenirea fenomenului abuzului, neglijării şi exploatării copilului în societate.

Programul este realizat prin:

  • Campanii de sensibilizare
  • Pledoarie pentru dezvoltarea politicilor publice în domeniu