Despre noi

 

Cine suntem?

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CNPAC este o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova care din anul 1997 promovează dreptul copiilor la protecţie împotriva oricăror forme de violență, îndreptându-şi acţiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societăţii în vederea stopării relelor tratamente faţă de copii.

Vizualizați pliantul informativ despre organizație, accesând acest Document PDF.

Viziunea noastră

o societate fără violență, în care toţi copiii au şanse egale pentru aşi realiza întregul potenţial.

Misiunea noastră

este de a proteja copiii în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor formelor de abuz prin activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate copiilor şi familiilor acestora.

Afiliere:

  • Reţeaua Organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii abuzului faţă de Copii din Europa Centrală şi de Est;
  • Alianţa ONG active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei din R. Moldova;
  • Reţeaua ONG-lor naţionale afiliate la ECPAT;
  • Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie”.

Participare:

  • Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
  • Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copiilor;
  • Consiliul de Presă din Republica Moldova;
  • Grupul de lucru inter-instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 p. 2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
  • Grupul coordonator al Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane.