Despre noi

 

Cine suntem?

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CNPAC este o organizaţie neguvernamentală din Republica Moldova care din anul 1997 promovează dreptul copiilor la protecţie împotriva oricăror forme de violență, îndreptându-şi acţiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societăţii în vederea stopării relelor tratamente faţă de copii.

Vizualizați pliantul informativ despre organizație, accesând acest Document PDF.

Viziunea noastră

O societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență. 

Misiunea noastră

Contribuim la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Valorile:

 • Pledăm pentru respectarea interesului superior al copilului.
 • Promovăm profesionalismul și corectitudinea în lucrul cu beneficiarii.
 • Ascultăm vocea copiilor, îi încurajăm să-și expună liber opinia cu privire la deciziile care îi afectează.
 • Optăm și promovăm dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul protecției copilului.
 • Optăm și promovăm coordonarea și cooperarea între toate instituțiile cu atribuții în protecția copilului.
 • Promovăm egalitatea de șanse între fete și băieți.

Afiliere:

 • Reţeaua Organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii abuzului faţă de Copii din Europa Centrală şi de Est;
 • Alianţa ONG active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei din Moldova;
 • Reţeaua ONG-lor naţionale afiliate la ECPAT;
 • Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie”.

Participare:

 • Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
 • Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copiilor;
 • Consiliul de Presă din Republica Moldova;
 • Grupul de lucru inter-instituţional pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 p. 2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
 • Grupul coordonator al Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane.